overlay

Archív projektů

Výčet všech řešených a ukončených projektů v IS VaV ČR.

V níže uvedeném přehledu jsou uvedeny projekty řešené v období 2015 až 2021.

TUL → Studentská grantová soutěž

GA ČR

Optimalizace vysokoteplotních mechanických vlastností aluminidů železa typu Fe3Al s karbidotvornými prvky


Program: Standardní projekty
Identifikační kód: GAP108/12/1452
Doba řešení: 2012–2015
Řešitel za FS TUL: RNDr. Věra Vodičková, Ph.D.
Pracoviště: katedra materiálu

 

Optimalizace generování pulzujících proudů v mechanice tekutin


Program:
Identifikační kód:
Doba řešení: 2016-2018(2020)
Řešitel za FS TUL: doc. Ing. Tomáš vít, Ph.D.
Pracoviště: katedra energetických zařízení

TA ČR → ALFA, EPSILON, NCK, ZÉTA

Výzkum technologie ORC s nízkoobjemovým pístovým parním motorem pro malé a odpaní zdroje tepla


Program: ALFA (2011–2019)
Identifikační kód: TA02020716
Doba řešení: 2012–2015
Řešitel za FS TUL: prof. Ing. Karel Fraňa, Ph.D.
Pracoviště: katedra energetických zařízení


Aplikovaný multioborový výzkum a vývoj progresivních způsobů chlazení u technologických procesů


Program: ALFA (2011–2019)
Identifikační kód: TA03010492
Doba řešení: 2013–2015
Řešitel za FS TUL: Ing. Iva nováková, Ph.D.
Pracoviště: katedra strojírenské technogie


Výzkum a vývoj bezprodlevového hydraulického tlumiče


Program: ALFA (2011–2019)
Identifikační kód: TA03010852
Doba řešení: 2013–2016
Řešitel za FS TUL: prof. RNDr. Jan Šklíba, CSc., Ing. Michal Sivčák, Ph.D.
Pracoviště: katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti


Vývoj progresivního systému chlazení forem sklářského tvarovacího stroje


Program: ALFA (2011–2019)
Identifikační kód: TA03010852
Doba řešení: 2013–2015
Řešitel za FS TUL: prof. Ing. Václav Dvořák, Ph.D.
Pracoviště: katedra energetických zařízení


Nové systémy pro kontrolu délky koncových měrek a vyhodnocení kvality jejich povrchů


Program: ALFA (2011–2019)
Identifikační kód: TA03010663
Doba řešení: 2013–2016
Řešitel za FS TUL: doc. Ing. Štěpánka Dvořáčková, Ph.D.
Pracoviště: katedra obrábění a montáže


Vývoj CFD kódu pro návrh odsiřovacích zařízení


Program: ALFA (2011–2019)
Identifikační kód: TA04021338
Doba řešení: 2014–2017
Řešitel za FS TUL: prof. Ing. Tomáš Vít, Ph.D.
Pracoviště: katedra energetických zařízení


Vývoj progresivní technologie výroby plstěných klobouků


Program: EPSILON (2015–2026)
Identifikační kód: TH01010690
Doba řešení: 2015–2017
Řešitel za FS TUL: prof. Ing. Jaroslav Beran, CSc.
Pracoviště: katedra textilních a jednoúčelových strojů


Vývoj produktu pro automobilový průmysl ze slitiny AlSi5Mg


Program: EPSILON (2015–2026)
Identifikační kód: TH02020799
Doba řešení: 2016–2019
Řešitel za FS TUL: doc. Ing. Jiří machuta, Ph.D., Ing. Jiří Sobotka, Ph.D.
Pracoviště: katedra strojírenské technologie


Vývoj nové řady protipožárních čerpadel do extrémních podmínek


Program: EPSILON (2015–2026)
Identifikační kód: TH03010378
Doba řešení: 2018–2020
Řešitel za FS TUL: prof. Ing. Václav Dvořák, Ph.D.
Pracoviště: katedra energetických zařízení


Národní centrum kompetence STROJÍRENSTVÍ


Program: Národní centra kompetence (2018–2028)
Identifikační kód: TN01000015
Doba řešení: 2019–2022
Řešitel za FS TUL: prof. Ing. Jaroslav Beran, CSc.
Pracoviště: katedra textilních a jednoúčelových strojů


Národní centrum kompetence J. Božka pro pozemní dopravní prostředky


Program: Národní centra kompetence (2018–2028)
Identifikační kód: TN01000026
Doba řešení: 2019–2022
Řešitel za FS TUL: Ing. Robert Voženílek, Ph.D.
Pracoviště: katedra vozidel a motorů


Výzkum koncových měrek z hlediska teplotní roztažnosti a nestandardního složení materiálu


Program: ZÉTA (2017–2025)
Identifikační kód: TJ02000175
Doba řešení: 2019–2021
Řešitel za FS TUL: Ing. Miloslav Ledvina. Ph.D., doc. Ing. Štěpánka Dvořáčková, Ph.D.
Pracoviště: katedra obrábění a montáže

 

Vývoj produktu pro automobilový průmysl ze slitiny AlSi5Mg


Program: EPSILON (2015–2026)
Identifikační kód: TH02020799
Doba řešení: 2016–2019
Řešitel za FS TUL: Ing. Jiří Sobotka, Ph.D.
Pracoviště: katedra strojírenské technologie

 

Vývoj nové řady protipožárních čerpadel do extrémních podmínek


Program: EPSILON (2015–2026)
Identifikační kód: TH03010378
Doba řešení: 2018–2020
Řešitel za FS TUL: doc. Ing. Václav Dvořák, Ph.D.
Pracoviště: katedra energetických zřízení

 

Robot s paralelním odměřovacím ramenem jako alternativa CNC obráběcích center a dalších strojů pro přesné operace 


Program: TH – EPSILON (2015–2026)
Identifikační kód: TH04010506
Doba řešení: 2019–2021
Řešitel za FS TUL: Ing. Michal Sivčák, Ph.D.
Pracoviště: katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti

 

Tepelné nanoizolace pro automotive, letectví a kosmonautiku


Program: TH – EPSILON (2015–2026)
Identifikační kód: TH04020189
Doba řešení: 2019–2022
Řešitel za FS TUL: prof. Ing. Petr Louda, CSc.
Pracoviště: katedra materiálu

 

Vývoj kompaktního ultrazvukového plynoměru s nulovými rovnými úseky potrubí před/za plynoměrem


Program: FW – TREND (2020–2027)
Identifikační kód: FW02020048
Doba řešení: 2020–2022
Řešitel za FS TUL: prof. Ing. Tomáš Vít, Ph.D.
Pracoviště: katedra energetických zařízení

 

Optimalizace vlastností akustických panelů z recyklovaného křišťálového skla funkcionalizovaných nanovlákennými aditivy 


Program: FW – TREND (2020–2027)
Identifikační kód: FW01010112
Doba řešení: 2020–2022
Řešitel za FS TUL: doc. Ing. Vlastimil Hotař, Ph.D.
Pracoviště: katedra sklářských strojů a robotiky

MPO ČR → TRIO

Vysoce efektivní tryskový tkací stroj pro výrobu perlinkových tkanin


Program: FV – TRIO (2016–2022)
Identifikační kód: FV10215
Doba řešení: 2016–2019
Řešitel za FS TUL: doc. Ing. Iva Petríková, Ph.D.
Pracoviště: katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti

 

Vývoj progresivní technologie valchování při výrobě klobouků


Program: FV – TRIO (2016–2022)
Identifikační kód: FV10467
Doba řešení: 2016–2019
Řešitel za FS TUL: prof. Ing. Jaroslav Beran, CSc.
Pracoviště: katedra textilních a jednoúčelových strojů

 

Numerická simulace svařování a predikce životnosti svařovaných konstrukcí v oblasti pozemní dopravy, ocelových konstrukcí a energetiky


Program: FV – TRIO (2016–2022)
Identifikační kód: FV10709
Doba řešení: 2016–2018
Řešitel za FS TUL: doc. Ing. Jaromír Moravec, Ph.D.
Pracoviště: katedra strojírenské technologie

 

Nízkoteplotní opravy creepově odolných odlévaných turbínových komponent


Program: FV – TRIO (2016–2022)
Identifikační kód: FV10510
Doba řešení: 2016–2017
Řešitel za FS TUL: doc. Ing. Jaromír Moravec, Ph.D.
Pracoviště: katedra strojírenské technolgie

 

Modulární řada zásobníků nástrojů obráběcích strojů


Program: FV – TRIO (2016–2022)
Identifikační kód: FV20241
Doba řešení: 2017–2019
Řešitel za FS TUL: doc. Ing. David Cirkl, Ph.D.
Pracoviště: katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti

 

Speciální transformační mechanismy v pohonech s elektronickými vačkami


Program: FV – TRIO (2016–2022)
Identifikační kód: FV20547
Doba řešení: 2017–2020
Řešitel za FS TUL: Ing. Totka Bakalova, Ph.D.
Pracoviště: katedra materiálu

 

Výzkum a vývoj nové generace automatu pro výrobu samonosných cívek


Program: FV – TRIO (2016–2022)
Identifikační kód: FV30091
Doba řešení: 2018–2020
Řešitel za FS TUL: doc. Ing. Martin Bílek, Ph.D.
Pracoviště: katedra textilních a jednoúčelových strojů

 

Plazmově-nitridační zvyšování užitných vlastností svarů a dílů vytvořených pomocí aditivních technologií


Program: FV – TRIO (2016–2022)
Identifikační kód: FV40127
Doba řešení: 2019–2022
Řešitel za FS TUL: Ing. Martin Švec, Ph.D.
Pracoviště: katedra strojírenské technologie

 

Návrh a výroba prototypu zařízení pro lokální opravy funkčnosti anorganických povrchů


Program: FV – TRIO (2016–2022)
Identifikační kód: FV40144
Doba řešení: 2019–2022
Řešitel za FS TUL: Ing. Iva nováková, Ph.D.
Pracoviště: katedra strojírenské technologie

MV ČR

Aplikovaný výzkum v oblasti osobních ochranných prostředků nové generace pro potřeby IZS


Program: VI – Bezpečnostní výzkum České republiky 2015–2022
Identifikační kód: VI20172020052
Doba řešení: 2017–2020
Řešitel za FS TUL: Ing. Martin Seidl, Ph.D.
Pracoviště: katedra strojírenské technologie

 

Aplikace geopolymerních kompozitů jako protipožární bariéry


Program: VI – Bezpečnostní výzkum České republiky 2015–2022
Identifikační kód: VI20172019055
Doba řešení: 2017–2019
Řešitel za FS TUL: prof. Ing. Petr Louda, CSc.
Pracoviště: katedra materiálu

MŠMT ČR

Hodnocení kavitačního erozního potenciálu pro kapalinové průmyslové aplikace


Program: 8J – Podpora mobility výzkumných pracovníků a pracovnic v rámci mezinárodní spolupráce ve VaVaI  (2018–2028)
Identifikační kód: 8J19FR018
Doba řešení: 2019–2020
Řešitel za FS TUL: Ing. Miloš Műller, Ph.D.
Pracoviště: katedra energetických zařízení
Zahraniční partner: Université Grenoble Alpes (Grenoble Cedex 9), Francie

 

Výzkum procesů v supersonických ejektorech s isobutanem


Program: 7A – Šestý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technický rozvoj a demonstrační činnosti  (2007–2018)
Identifikační kód: 7AMB16PL011
Doba řešení: 2016–2017
Řešitel za FS TUL: doc. Ing. Václav Dvořák, Ph.D.
Pracoviště: katedra energetických zařízení
Zahraniční partner: Bialystok University of Technology, Polsko

 

Multioborová spolupráce v oblasti výzkumu vlivu procesních parametrů na mechanické vlastnosti difúzně vytvořených heterogenních svarů


Program: ACTION
Identifikační kód:
Doba řešení: 2015–2016
Řešitel za FS TUL: doc. Ing. Jaromír Moravec, Ph.D.
Pracoviště: katedra strojírenské technologie
Partner: Technische Universität Graz, Rakousko

 

Modelování a simulace elektropneumatických mechatronických soustav na bázi pneumatických svalů


Program: 7A – Šestý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technický rozvoj a demonstrační činnosti  (2007–2018)
Identifikační kód: 7AMB14SK209
Doba řešení: 2014–2015
Řešitel za FS TUL: Ing. Michal Moučka, Ph.D.
Pracoviště: katedra výrobních systémů a automatizace

 

MPO ČR → OP PIK

Vývoj textilních produktů z nehořlavých a recyklovatelných materiálů


Program: EG – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost  (2014–2020)
Identifikační kód: EG16_084/0010282
Doba řešení: 2017–2020
Řešitel za FS TUL: prof. Ing. Petr Louda, CSc.
Pracoviště: katedra materiálu

 

Dynamické víceosé rekuperační jednotky


Program: EG – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost  (2014–2020)
Identifikační kód: EG15_019/0004853
Doba řešení: 2017–2020
Řešitel za FS TUL: prof. Ing. Petr Louda, CSc.
Pracoviště: katedra materiálu

 

Zkušební stanoviště pro předcertifikační zkoušky spalovacích motorů


Program: EG – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost  (2014–2020)
Identifikační kód: EG15_019/0004815
Doba řešení: 2015–2020
Řešitel za FS TUL: Ing. Pavel Brabec , Ph.D.
Pracoviště: katedra vozidel a motorů

 

Integrace mikropočítačů do osvětlovacích systémů


Program: EG – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost  (2014–2020)
Identifikační kód: EG17_107/0012526
Doba řešení: 2015–2021
Řešitel za FS TUL: prof. Ing. Petr Louda, CSc.
Pracoviště: katedra materiálu

 

Průmyslový výzkum a experimentální vývoj malého městského eletromobilu a nástrojů pro jeho výrobu


Program: EG – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost  (2014–2020)
Identifikační kód: EG16_084/0009908
Doba řešení: 2017–2022
Řešitel za FS TUL: Ing. Robert Voženílek, Ph.D.
Pracoviště: katedra vozidel a motorů

Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020

Přeshraniční kooperativní výuka technologií zpracování plastů Zittau–Liberec
GREK Grenzübergreifender Lehrverbund Kunststofftechnik Liberec– Zittau


Program: Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020
Poskytovatel dotace: EU – Evropský fond pro regionální rozvoj
Identifikační kód: 100252772
Lead partner: Hochschule Zittau/Görlitz (HSZG)
Projektový partner: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Další partner: Technische Universität Dresden
Doba řešení: 14.10.2015 – 31.3.2019
Řešitel za FS TUL: Ing. Luboš Běhálek, Ph.D.
Pracoviště: katedra strojírenské technologie

Horizon2020

EQUINOX  A novel process for manufacturing complex shaped Fe-Al intermetallic parts resistant to extreme environments


Mezinárodní 11 členný tým projektu financovaného v rámci programu Horizont 2020 řešil překonání problémů intermetalických slitin na bázi Fe-Al, pomocí nejnovějších metalurgických technologií výroby, a tím dosáhnout uplatnění těchto slitin jakožto náhrady nerezavějících ocelí. Hlavním přínosem uvedených materiálů je úspora strategických prvků, jako je chrom, nikl, molybden či vanad.

V projektu Equinox hledáme náhrady nerezové oceli

Řešené projekty v oblasti surovin (str. 12)


After World War II some east European countries were facing severe problems to buy Cr and shortage Ni on the free market to cover their needs for stainless steel production and materials for high temperature using. To overcome this shortage Russia and Czech Republic initiated a strong partnership in the 50s between national research institutions, universities and local industry to develop low cost alternatives for heat resistant cast iron and stainless steel alloys based on intermetallics casted from accessible and cheap Iron, Aluminium and Carbon. These efforts result in the past in the materials such as Thermagal© Tchugal© and Pyroferal©. Pyroferal© offered quite impressive results on high temperature corrosion resistance. It was tested against various severe conditions, such as air atmosphere, vanadium pentoxide, molten glass, carburization, nitration and the atmosphere of the natural gas cracking generators. Though Pyroferal© was manufactured only by casting, welding was the important procedure not only to produce complicated shapes, but also to repair the faults in casts. Unfortunately, the practical use of these materials was limited due to various problems. These problems related to instability and welding could not be overcome by state of the art in material science at that time. In the 60s, access to Chromium was no problem any longer and the dust of history covered the knowhow on (pre-) industrial use of FeAl. But things may change again. Chromium and Nickel are listed in the table of CRMs with a current projected lifetime of 25 - 100 years. EQUINOX tries to blow away the dust of history from this early work on FeAl, aiming to combine latest state of the art in intermetallic metallurgy to overcome the problems that our ancestors were facing when they failed to translate unique corrosion and wear properties of FeAl into a low cost Cr/Ni-free alternative for stainless steel products.


Program: Horizon2020 / H2020-SC5-2015-one-stage
Poskytovatel dotace: EU
Identifikační kód: 689510
Lead partner: National Technical University of Athens, School of Chemical Engineering
Projektový partner: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Další partner: + dalších 10 partnerů
Doba řešení: 06/2016 – 09/2018
Řešitel za FS TUL: Ing. Pavel Hanus, Ph.D.
Pracoviště: katedra materiálu

MŠMT ČR → OP VVV

Hybridní materiály pro hierarchické struktury


Celouniverzitní projekt
Program: EF – Operační program výzkum, vývoj, vzdělávání  (2014–2020)
Identifikační kód: EF16_019/0000843
Doba řešení: 2018–2022
Koordinace projektu: prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld
Pracoviště: katedra strojírenské technologie

 

3D tisk ve stavebnictví a architektuře


Celouniverzitní projekt
Program: EF – Operační program výzkum, vývoj, vzdělávání  (2014–2020)
Identifikační kód: EF16_025/0007424
Doba řešení: 2018–2022
Koordinace projektu: Ing. Petr Zelený, Ph.D.
Pracoviště: katedra výrobních systémů a automatizace

 

Rozvoj doktorských studijních programů FS TUL


Celofakultní projekt
Program: EF – Operační program výzkum, vývoj, vzdělávání  (2014–2020)
Identifikační kód: EF16_018/0002718
Doba řešení: 2017– 2022
Koordinátor projektu: doc. Ing. Martin Bílek, Ph.D.
Katedra: textilních a jednoúčelových strojů

 

Rozvoj výzkumné infrastruktury pro doktorské studijní programy FS TUL


Celofakultní projekt
Program: EF – Operační program výzkum, vývoj, vzdělávání  (2014–2020)
Identifikační kód: EF16_017/0002650
Doba řešení: 2017– 2022
Koordinátor projektu: doc. Ing. Martin Bílek, Ph.D.
Katedra: textilních a jednoúčelových strojů

Připojte se na Instagramu

img img img img img img