overlay

Archív projektů

Výčet všech řešených a ukončených projektů v IS VaV ČR.

V níže uvedeném přehledu jsou uvedeny projekty řešené v období 2015 až 2021.

TUL → Studentská grantová soutěž

GA ČR

Optimalizace vysokoteplotních mechanických vlastností aluminidů železa typu Fe3Al s karbidotvornými prvky


Program: Standardní projekty
Identifikační kód: GAP108/12/1452
Doba řešení: 2012–2015
Řešitel za FS TUL: RNDr. Věra Vodičková, Ph.D.
Pracoviště: katedra materiálu

 

Optimalizace generování pulzujících proudů v mechanice tekutin


Program:
Identifikační kód:
Doba řešení: 2016-2018(2020)
Řešitel za FS TUL: doc. Ing. Tomáš vít, Ph.D.
Pracoviště: katedra energetických zařízení

TA ČR → ALFA, EPSILON, NCK, ZÉTA

Výzkum technologie ORC s nízkoobjemovým pístovým parním motorem pro malé a odpaní zdroje tepla


Program: ALFA (2011–2019)
Identifikační kód: TA02020716
Doba řešení: 2012–2015
Řešitel za FS TUL: prof. Ing. Karel Fraňa, Ph.D.
Pracoviště: katedra energetických zařízení


Aplikovaný multioborový výzkum a vývoj progresivních způsobů chlazení u technologických procesů


Program: ALFA (2011–2019)
Identifikační kód: TA03010492
Doba řešení: 2013–2015
Řešitel za FS TUL: Ing. Iva nováková, Ph.D.
Pracoviště: katedra strojírenské technogie


Výzkum a vývoj bezprodlevového hydraulického tlumiče


Program: ALFA (2011–2019)
Identifikační kód: TA03010852
Doba řešení: 2013–2016
Řešitel za FS TUL: prof. RNDr. Jan Šklíba, CSc., Ing. Michal Sivčák, Ph.D.
Pracoviště: katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti


Vývoj progresivního systému chlazení forem sklářského tvarovacího stroje


Program: ALFA (2011–2019)
Identifikační kód: TA03010852
Doba řešení: 2013–2015
Řešitel za FS TUL: prof. Ing. Václav Dvořák, Ph.D.
Pracoviště: katedra energetických zařízení


Nové systémy pro kontrolu délky koncových měrek a vyhodnocení kvality jejich povrchů


Program: ALFA (2011–2019)
Identifikační kód: TA03010663
Doba řešení: 2013–2016
Řešitel za FS TUL: doc. Ing. Štěpánka Dvořáčková, Ph.D.
Pracoviště: katedra obrábění a montáže


Vývoj CFD kódu pro návrh odsiřovacích zařízení


Program: ALFA (2011–2019)
Identifikační kód: TA04021338
Doba řešení: 2014–2017
Řešitel za FS TUL: prof. Ing. Tomáš Vít, Ph.D.
Pracoviště: katedra energetických zařízení


Vývoj progresivní technologie výroby plstěných klobouků


Program: EPSILON (2015–2026)
Identifikační kód: TH01010690
Doba řešení: 2015–2017
Řešitel za FS TUL: prof. Ing. Jaroslav Beran, CSc.
Pracoviště: katedra textilních a jednoúčelových strojů


Vývoj produktu pro automobilový průmysl ze slitiny AlSi5Mg


Program: EPSILON (2015–2026)
Identifikační kód: TH02020799
Doba řešení: 2016–2019
Řešitel za FS TUL: doc. Ing. Jiří machuta, Ph.D., Ing. Jiří Sobotka, Ph.D.
Pracoviště: katedra strojírenské technologie


Vývoj nové řady protipožárních čerpadel do extrémních podmínek


Program: EPSILON (2015–2026)
Identifikační kód: TH03010378
Doba řešení: 2018–2020
Řešitel za FS TUL: prof. Ing. Václav Dvořák, Ph.D.
Pracoviště: katedra energetických zařízení


Národní centrum kompetence STROJÍRENSTVÍ


Program: Národní centra kompetence (2018–2028)
Identifikační kód: TN01000015
Doba řešení: 2019–2022
Řešitel za FS TUL: prof. Ing. Jaroslav Beran, CSc.
Pracoviště: katedra textilních a jednoúčelových strojů


Národní centrum kompetence J. Božka pro pozemní dopravní prostředky


Program: Národní centra kompetence (2018–2028)
Identifikační kód: TN01000026
Doba řešení: 2019–2022
Řešitel za FS TUL: Ing. Robert Voženílek, Ph.D.
Pracoviště: katedra vozidel a motorů


Výzkum koncových měrek z hlediska teplotní roztažnosti a nestandardního složení materiálu


Program: ZÉTA (2017–2025)
Identifikační kód: TJ02000175
Doba řešení: 2019–2021
Řešitel za FS TUL: Ing. Miloslav Ledvina. Ph.D., doc. Ing. Štěpánka Dvořáčková, Ph.D.
Pracoviště: katedra obrábění a montáže

MPO ČR → TRIO

Vysoce efektivní tryskový tkací stroj pro výrobu perlinkových tkanin


Program: FV – TRIO (2016–2022)
Identifikační kód: FV10215
Doba řešení: 2016–2019
Řešitel za FS TUL: doc. Ing. Iva Petríková, Ph.D.
Pracoviště: katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti

 

Vývoj progresivní technologie valchování při výrobě klobouků


Program: FV – TRIO (2016–2022)
Identifikační kód: FV10467
Doba řešení: 2016–2019
Řešitel za FS TUL: prof. Ing. Jaroslav Beran, CSc.
Pracoviště: katedra textilních a jednoúčelových strojů

 

Numerická simulace svařování a predikce životnosti svařovaných konstrukcí v oblasti pozemní dopravy, ocelových konstrukcí a energetiky


Program: FV – TRIO (2016–2022)
Identifikační kód: FV10709
Doba řešení: 2016–2018
Řešitel za FS TUL: doc. Ing. Jaromír Moravec, Ph.D.
Pracoviště: katedra strojírenské technologie

 

Nízkoteplotní opravy creepově odolných odlévaných turbínových komponent


Program: FV – TRIO (2016–2022)
Identifikační kód: FV10510
Doba řešení: 2016–2017
Řešitel za FS TUL: doc. Ing. Jaromír Moravec, Ph.D.
Pracoviště: katedra strojírenské technolgie

 

Modulární řada zásobníků nástrojů obráběcích strojů


Program: FV – TRIO (2016–2022)
Identifikační kód: FV20241
Doba řešení: 2017–2019
Řešitel za FS TUL: doc. Ing. David Cirkl, Ph.D.
Pracoviště: katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti

 

Speciální transformační mechanismy v pohonech s elektronickými vačkami


Program: FV – TRIO (2016–2022)
Identifikační kód: FV20547
Doba řešení: 2017–2020
Řešitel za FS TUL: Ing. Totka Bakalova, Ph.D.
Pracoviště: katedra materiálu

 

Výzkum a vývoj nové generace automatu pro výrobu samonosných cívek


Program: FV – TRIO (2016–2022)
Identifikační kód: FV30091
Doba řešení: 2018–2020
Řešitel za FS TUL: doc. Ing. Martin Bílek, Ph.D.
Pracoviště: katedra textilních a jednoúčelových strojů

MV ČR

Aplikovaný výzkum v oblasti osobních ochranných prostředků nové generace pro potřeby IZS


Program: VI – Bezpečnostní výzkum České republiky 2015–2022
Identifikační kód: VI20172020052
Doba řešení: 2017–2020
Řešitel za FS TUL: Ing. Martin Seidl, Ph.D.
Pracoviště: katedra strojírenské technologie

 

Aplikace geopolymerních kompozitů jako protipožární bariéry


Program: VI – Bezpečnostní výzkum České republiky 2015–2022
Identifikační kód: VI20172019055
Doba řešení: 2017–2019
Řešitel za FS TUL: prof. Ing. Petr Louda, CSc.
Pracoviště: katedra materiálu

MŠMT ČR

Hodnocení kavitačního erozního potenciálu pro kapalinové průmyslové aplikace


Program: 8J – Podpora mobility výzkumných pracovníků a pracovnic v rámci mezinárodní spolupráce ve VaVaI  (2018–2028)
Identifikační kód: 8J19FR018
Doba řešení: 2019–2020
Řešitel za FS TUL: Ing. Miloš Műller, Ph.D.
Pracoviště: katedra energetických zařízení
Zahraniční partner: Université Grenoble Alpes (Grenoble Cedex 9), Francie

 

Výzkum procesů v supersonických ejektorech s isobutanem


Program: 7A – Šestý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technický rozvoj a demonstrační činnosti  (2007–2018)
Identifikační kód: 7AMB16PL011
Doba řešení: 2016–2017
Řešitel za FS TUL: doc. Ing. Václav Dvořák, Ph.D.
Pracoviště: katedra energetických zařízení
Zahraniční partner: Bialystok University of Technology, Polsko

 

Multioborová spolupráce v oblasti výzkumu vlivu procesních parametrů na mechanické vlastnosti difúzně vytvořených heterogenních svarů


Program: ACTION
Identifikační kód:
Doba řešení: 2015–2016
Řešitel za FS TUL: doc. Ing. Jaromír Moravec, Ph.D.
Pracoviště: katedra strojírenské technologie
Partner: Technische Universität Graz, Rakousko

 

Modelování a simulace elektropneumatických mechatronických soustav na bázi pneumatických svalů


Program: 7A – Šestý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technický rozvoj a demonstrační činnosti  (2007–2018)
Identifikační kód: 7AMB14SK209
Doba řešení: 2014–2015
Řešitel za FS TUL: Ing. Michal Moučka, Ph.D.
Pracoviště: katedra výrobních systémů a automatizace

MPO ČR → OP PIK

Vývoj textilních produktů z nehořlavých a recyklovatelných materiálů


Program: EG – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost  (2014–2020)
Identifikační kód: EG16_084/0010282
Doba řešení: 2017–2020
Řešitel za FS TUL: prof. Ing. Petr Louda, CSc.
Pracoviště: katedra materiálu

 

Dynamické víceosé rekuperační jednotky


Program: EG – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost  (2014–2020)
Identifikační kód: EG15_019/0004853
Doba řešení: 2017–2020
Řešitel za FS TUL: prof. Ing. Petr Louda, CSc.
Pracoviště: katedra materiálu

 

Zkušební stanoviště pro předcertifikační zkoušky spalovacích motorů


Program: EG – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost  (2014–2020)
Identifikační kód: EG15_019/0004815
Doba řešení: 2015–2020
Řešitel za FS TUL: Ing. Pavel Brabec , Ph.D.
Pracoviště: katedra vozidel a motorů

 

Integrace mikropočítačů do osvětlovacích systémů


Program: EG – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost  (2014–2020)
Identifikační kód: EG17_107/0012526
Doba řešení: 2015–2021
Řešitel za FS TUL: prof. Ing. Petr Louda, CSc.
Pracoviště: katedra materiálu

Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020

Přeshraniční kooperativní výuka technologií zpracování plastů Zittau–Liberec
GREK Grenzübergreifender Lehrverbund Kunststofftechnik Liberec– Zittau


Program: Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020
Posyktovatel dotace: EU – Evropský fond pro regionální rozvoj
Identifikační kód: 100252772
Lead partner: Hochschule Zittau/Görlitz (HSZG)
Projektový partner: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Další partner: Technische Universität Dresden
Doba řešení: 14.10.2015 – 31.3.2019
Řešitel za FS TUL: Ing. Luboš Běhálek, Ph.D.
Pracoviště: katedra strojírenské technologie

Připojte se na Facebooku

Dnes nás v laboratořích navštívilo téměř... V sobotu 26. listopadu se koná celouniverzitní... V pátek 25. 11. 2022 vyvrcholí finálové kolo... Výběrové řízení na studentské pobyty, pracovní... Chcete se stát součástí týmu, který vyvíjí,... Svůj volný den se  u nás rozhodli  strávit...