overlay
Home Věda a výzkum Archív projektů

Archív projektů

Výčet všech řešených a ukončených projektů v IS VaV ČR.

V níže uvedeném přehledu jsou uvedeny projekty řešené v období 2019 až 2022.

TUL → Studentská grantová soutěž

TUL → PURE

Výzkum principů mikrotavení skloviny a vlastnosti takto získaných skel


Program: TUL– PURE
Identifikační kód: PURE-2020-5005
Doba řešení: 2021–2023
Řešitel za FS TUL: doc. Ing. Vlastimil Hotař, Ph.D.
Pracoviště: katedra sklářských strojů a robotiky

 

Výzkum a rozvoj výroby materiálů, nanovláken, pokročilých zařízení v oblasti malých dávek skloviny. Princip „mikrotavení“ je založen na propojení základní matrice s pojivým tekutým systémem a následném tavení při vysokých teplotách. Malé dávky skloviny pak mohou být použity pro aditivní technologie nebo pro výrobu nanovláken.

TA ČR → TREND, ALFA, EPSILON, NCK, ZÉTA

Vývoj produktu pro automobilový průmysl ze slitiny AlSi5Mg


Program: EPSILON (2015–2026)
Identifikační kód: TH02020799
Doba řešení: 2016–2019
Řešitel za FS TUL: doc. Ing. Jiří machuta, Ph.D., Ing. Jiří Sobotka, Ph.D.
Pracoviště: katedra strojírenské technologie


Vývoj nové řady protipožárních čerpadel do extrémních podmínek


Program: EPSILON (2015–2026)
Identifikační kód: TH03010378
Doba řešení: 2018–2020
Řešitel za FS TUL: prof. Ing. Václav Dvořák, Ph.D.
Pracoviště: katedra energetických zařízení


Národní centrum kompetence STROJÍRENSTVÍ


Program: Národní centra kompetence (2018–2028)
Identifikační kód: TN01000015
Doba řešení: 2019–2022
Řešitel za FS TUL: prof. Ing. Jaroslav Beran, CSc.
Pracoviště: katedra textilních a jednoúčelových strojů


Národní centrum kompetence J. Božka pro pozemní dopravní prostředky


Program: Národní centra kompetence (2018–2028)
Identifikační kód: TN01000026
Doba řešení: 2019–2022
Řešitel za FS TUL: Ing. Robert Voženílek, Ph.D.
Pracoviště: katedra vozidel a motorů


Výzkum koncových měrek z hlediska teplotní roztažnosti a nestandardního složení materiálu


Program: ZÉTA (2017–2025)
Identifikační kód: TJ02000175
Doba řešení: 2019–2021
Řešitel za FS TUL: Ing. Miloslav Ledvina. Ph.D., doc. Ing. Štěpánka Dvořáčková, Ph.D.
Pracoviště: katedra obrábění a montáže

 

Vývoj produktu pro automobilový průmysl ze slitiny AlSi5Mg


Program: EPSILON (2015–2026)
Identifikační kód: TH02020799
Doba řešení: 2016–2019
Řešitel za FS TUL: Ing. Jiří Sobotka, Ph.D.
Pracoviště: katedra strojírenské technologie

 

Vývoj nové řady protipožárních čerpadel do extrémních podmínek


Program: EPSILON (2015–2026)
Identifikační kód: TH03010378
Doba řešení: 2018–2020
Řešitel za FS TUL: doc. Ing. Václav Dvořák, Ph.D.
Pracoviště: katedra energetických zřízení

 

Robot s paralelním odměřovacím ramenem jako alternativa CNC obráběcích center a dalších strojů pro přesné operace 


Program: TH – EPSILON (2015–2026)
Identifikační kód: TH04010506
Doba řešení: 2019–2021
Řešitel za FS TUL: Ing. Michal Sivčák, Ph.D.
Pracoviště: katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti

 

Tepelné nanoizolace pro automotive, letectví a kosmonautiku


Program: TH – EPSILON (2015–2026)
Identifikační kód: TH04020189
Doba řešení: 2019–2022
Řešitel za FS TUL: prof. Ing. Petr Louda, CSc.
Pracoviště: katedra materiálu

 

Antibakteriální povlaky obsahující uhlíkové nanočástice získané metodou Sol-Gel


Program: TH – EPSILON (2015–2026)
Identifikační kód: TH71020001
Doba řešení: 2020–2023
Řešitel za FS TUL: prof. Ing. Petr Louda, CSc.
Pracoviště: katedra materiálu
Spolupracující instituce: Lodz Univerzity of Technology

 

Ultrazvukové metody určování průtoků a rychlostních polí


Program: FW – TREND (2020–2027)
Identifikační kód: FW02020070
Doba řešení: 2020–2023
Řešitel za FS TUL: doc. Ing. Petra Dančová, Ph.D.
Pracoviště: katedra energetických zařízení

 

Vývoj kompaktního ultrazvukového plynoměru s nulovými rovnými úseky potrubí před/za plynoměrem


Program: FW – TREND (2020–2027)
Identifikační kód: FW02020048
Doba řešení: 2020–2022
Řešitel za FS TUL: prof. Ing. Tomáš Vít, Ph.D.
Pracoviště: katedra energetických zařízení

 

Optimalizace vlastností akustických panelů z recyklovaného křišťálového skla funkcionalizovaných nanovlákennými aditivy 


Program: FW – TREND (2020–2027)
Identifikační kód: FW01010112
Doba řešení: 2020–2022
Řešitel za FS TUL: doc. Ing. Vlastimil Hotař, Ph.D.
Pracoviště: katedra sklářských strojů a robotiky

 

Optimalizace vlastností akustických panelů z recyklovaného křišťálového skla funkcionalizovaných nanovlákennými aditivy 


Program: FW – TREND (2020–2027)
Identifikační kód: FW01010112
Doba řešení: 2020–2022
Řešitel za FS TUL: doc. Ing. Vlastimil Hotař, Ph.D.
Pracoviště: katedra sklářských strojů a robotiky

 

Vývoj kompaktního ultrazvukového plynoměru s nulovými rovnými úseky potrubí před/za plynoměrem


Program: FW – TREND (2020–2027)
Identifikační kód: FW02020048
Doba řešení: 2020–2022
Řešitel za FS TUL: prof. Ing. Tomáš Vít, Ph.D.
Pracoviště: katedra energetických zařízení

 

Tepelné nanoizolace pro automotive, letectví a kosmonautiku


Program: TH – EPSILON (2015–2026)
Identifikační kód: TH04020189
Doba řešení: 2019–2022
Řešitel za FS TUL: prof. Ing. Petr Louda, CSc.
Pracoviště: katedra materiálu

 

Robot s paralelním odměřovacím ramenem jako alternativa CNC obráběcích center a dalších strojů pro přesné operace 


Program: TH – EPSILON (2015–2026)
Identifikační kód: TH04010506
Doba řešení: 2019–2021
Řešitel za FS TUL: Ing. Michal Sivčák, Ph.D.
Pracoviště: katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti

 

Vývoj nové řady protipožárních čerpadel do extrémních podmínek


Program: EPSILON (2015–2026)
Identifikační kód: TH03010378
Doba řešení: 2018–2020
Řešitel za FS TUL: doc. Ing. Václav Dvořák, Ph.D.
Pracoviště: katedra energetických zřízení

 

Vývoj produktu pro automobilový průmysl ze slitiny AlSi5Mg


Program: EPSILON (2015–2026)
Identifikační kód: TH02020799
Doba řešení: 2016–2019
Řešitel za FS TUL: Ing. Jiří Sobotka, Ph.D.
Pracoviště: katedra strojírenské technologie

 

MPO ČR → TRIO

Vysoce efektivní tryskový tkací stroj pro výrobu perlinkových tkanin


Program: FV – TRIO (2016–2022)
Identifikační kód: FV10215
Doba řešení: 2016–2019
Řešitel za FS TUL: doc. Ing. Iva Petríková, Ph.D.
Pracoviště: katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti

 

Vývoj progresivní technologie valchování při výrobě klobouků


Program: FV – TRIO (2016–2022)
Identifikační kód: FV10467
Doba řešení: 2016–2019
Řešitel za FS TUL: prof. Ing. Jaroslav Beran, CSc.
Pracoviště: katedra textilních a jednoúčelových strojů

 

Modulární řada zásobníků nástrojů obráběcích strojů


Program: FV – TRIO (2016–2022)
Identifikační kód: FV20241
Doba řešení: 2017–2019
Řešitel za FS TUL: doc. Ing. David Cirkl, Ph.D.
Pracoviště: katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti

 

Speciální transformační mechanismy v pohonech s elektronickými vačkami


Program: FV – TRIO (2016–2022)
Identifikační kód: FV20547
Doba řešení: 2017–2020
Řešitel za FS TUL: Ing. Totka Bakalova, Ph.D.
Pracoviště: katedra materiálu

 

Výzkum a vývoj nové generace automatu pro výrobu samonosných cívek


Program: FV – TRIO (2016–2022)
Identifikační kód: FV30091
Doba řešení: 2018–2020
Řešitel za FS TUL: doc. Ing. Martin Bílek, Ph.D.
Pracoviště: katedra textilních a jednoúčelových strojů

 

Plazmově-nitridační zvyšování užitných vlastností svarů a dílů vytvořených pomocí aditivních technologií


Program: FV – TRIO (2016–2022)
Identifikační kód: FV40127
Doba řešení: 2019–2022
Řešitel za FS TUL: Ing. Martin Švec, Ph.D.
Pracoviště: katedra strojírenské technologie

 

Návrh a výroba prototypu zařízení pro lokální opravy funkčnosti anorganických povrchů


Program: FV – TRIO (2016–2022)
Identifikační kód: FV40144
Doba řešení: 2019–2022
Řešitel za FS TUL: Ing. Iva nováková, Ph.D.
Pracoviště: katedra strojírenské technologie

MV ČR

Aplikovaný výzkum v oblasti osobních ochranných prostředků nové generace pro potřeby IZS


Program: VI – Bezpečnostní výzkum České republiky 2015–2022
Identifikační kód: VI20172020052
Doba řešení: 2017–2020
Řešitel za FS TUL: Ing. Martin Seidl, Ph.D.
Pracoviště: katedra strojírenské technologie

 

Aplikace geopolymerních kompozitů jako protipožární bariéry


Program: VI – Bezpečnostní výzkum České republiky 2015–2022
Identifikační kód: VI20172019055
Doba řešení: 2017–2019
Řešitel za FS TUL: prof. Ing. Petr Louda, CSc.
Pracoviště: katedra materiálu

MŠMT ČR → VaV mobility

Hodnocení kavitačního erozního potenciálu pro kapalinové průmyslové aplikace

Program: 8J – Podpora mobility výzkumných pracovníků a pracovnic v rámci mezinárodní spolupráce ve VaVaI  (2018–2028)
Identifikační kód: 8J19FR018
Doba řešení: 2019–2020
Řešitel za FS TUL: Ing. Miloš Műller, Ph.D.
Pracoviště: katedra energetických zařízení
Zahraniční partner: Université Grenoble Alpes (Grenoble Cedex 9), Francie

 

Pokročilé evropské sedačky pro globální inovaci v automobilovém sektoru


Program: LT – INTER-EXCELLENCE (2016–2024)
Identifikační kód: LTE120004
Doba řešení: 2020–2022
Řešitel za FS TUL: doc. Ing. David Cirkl, Ph.D.
Pracoviště: katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti

MPO ČR → OP PIK

 Výzkum a vývoj nové univerzální bezodkapové rychlospojky


Program: EG – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost  (2014–2020)
Identifikační kód: EG17_176/0015557
Doba řešení: 2019–2023
Řešitel za FS TUL: doc. Ing. Petr Lepšík, Ph.D.
Pracoviště: katedra částí a mechanismů strojů

 

Výzkum a vývoj textilních výrobků se zaměřením na technologii pletení a použití vodnatých chemikálií


Program: EG – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost  (2014–2020)
Identifikační kód: EG19_262/0020121
Doba řešení: 2020–2023
Řešitel za FS TUL: prof. Ing. Petr Louda, CSc.
Pracoviště: katedra materiálu

 

Vývoj nové generace robotického odjehlovacího stroje bez nutnosti kartáčování


Program: EG – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost  (2014–2020)
Identifikační kód: EG20_321/0024033
Doba řešení: 2021–2023
Řešitel za FS TUL: doc. Ing. Štěpánka Dvořáčková, Ph.D.
Pracoviště: katedra obrábění a montáže

 

Vývoj automatizovaného zařízení pro testování kvality rotačních dílů leteckých motorů pomocí ultrazvukové inverzní metody


Program: EG – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost  (2014–2020)
Identifikační kód: EG20_321/0024937
Doba řešení: 2021–2023
Řešitel za FS TUL: prof. Ing. Petr louda, CSc.
Pracoviště: katedra materiálu

 

Vývoj nového typu vyfukovacího stroje pro extruzní vyfukování


Program: EG – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost  (2014–2020)
Identifikační kód: EG20_321/0024941
Doba řešení: 2021–2023
Řešitel za FS TUL: doc. Ing. Štěpánka Dvořáčková, Ph.D.
Pracoviště: katedra obrábění a montáže

 

 Snižování hlukové zátěže od liniových dopravních staveb pomocí aktivních a pasivních prvků


Program: EG – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost  (2014–2020)
Identifikační kód: EG20_321/0025218
Doba řešení: 2021–2023
Řešitel za FS TUL: prof. Ing. Petr louda, CSc.
Pracoviště: katedra materiálu

 

Předúprava, povlakování a ochrana substrátu


Program: EG – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost  (2014–2020)
Identifikační kód: EG20_321/0025264
Doba řešení: 2021–2023
Řešitel za FS TUL: Ing. Totka Bakalova, Ph.D.
Pracoviště: katedra materiálu

 

Vývoj filtru na záchyt těžkých kovů ve spalovacích procesech


Program: EG – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost  (2014–2020)
Identifikační kód: EG21_374/0026962
Doba řešení: 2022–2023
Řešitel za FS TUL: prof. Ing. Petr louda, CSc.
Pracoviště: katedra materiálu

 

Vývoj textilních produktů z nehořlavých a recyklovatelných materiálů


Program: EG – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost  (2014–2020)
Identifikační kód: EG16_084/0010282
Doba řešení: 2017–2020
Řešitel za FS TUL: prof. Ing. Petr Louda, CSc.
Pracoviště: katedra materiálu

 

Dynamické víceosé rekuperační jednotky


Program: EG – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost  (2014–2020)
Identifikační kód: EG15_019/0004853
Doba řešení: 2017–2020
Řešitel za FS TUL: prof. Ing. Petr Louda, CSc.
Pracoviště: katedra materiálu

 

Zkušební stanoviště pro předcertifikační zkoušky spalovacích motorů


Program: EG – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost  (2014–2020)
Identifikační kód: EG15_019/0004815
Doba řešení: 2015–2020
Řešitel za FS TUL: Ing. Pavel Brabec , Ph.D.
Pracoviště: katedra vozidel a motorů

 

Integrace mikropočítačů do osvětlovacích systémů


Program: EG – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost  (2014–2020)
Identifikační kód: EG17_107/0012526
Doba řešení: 2015–2021
Řešitel za FS TUL: prof. Ing. Petr Louda, CSc.
Pracoviště: katedra materiálu

 

Průmyslový výzkum a experimentální vývoj malého městského eletromobilu a nástrojů pro jeho výrobu


Program: EG – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost  (2014–2020)
Identifikační kód: EG16_084/0009908
Doba řešení: 2017–2022
Řešitel za FS TUL: Ing. Robert Voženílek, Ph.D.
Pracoviště: katedra vozidel a motorů

 

Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020

Přeshraniční kooperativní výuka technologií zpracování plastů Zittau–Liberec
GREK Grenzübergreifender Lehrverbund Kunststofftechnik Liberec– Zittau


Program: Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020
Poskytovatel dotace: EU – Evropský fond pro regionální rozvoj
Identifikační kód: 100252772
Lead partner: Hochschule Zittau/Görlitz (HSZG)
Projektový partner: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Další partner: Technische Universität Dresden
Doba řešení: 14.10.2015 – 31.3.2019
Řešitel za FS TUL: Ing. Luboš Běhálek, Ph.D.
Pracoviště: katedra strojírenské technologie

MŠMT ČR → OP VVV

Hybridní materiály pro hierarchické struktury


Celouniverzitní projekt
Program: EF – Operační program výzkum, vývoj, vzdělávání  (2014–2020)
Identifikační kód: EF16_019/0000843
Doba řešení: 2018–2022
Koordinace projektu: prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld
Pracoviště: katedra strojírenské technologie

 

3D tisk ve stavebnictví a architektuře


Celouniverzitní projekt
Program: EF – Operační program výzkum, vývoj, vzdělávání  (2014–2020)
Identifikační kód: EF16_025/0007424
Doba řešení: 2018–2022
Koordinace projektu: Ing. Petr Zelený, Ph.D.
Pracoviště: katedra výrobních systémů a automatizace

 

Rozvoj doktorských studijních programů FS TUL


Celofakultní projekt
Program: EF – Operační program výzkum, vývoj, vzdělávání  (2014–2020)
Identifikační kód: EF16_018/0002718
Doba řešení: 2017– 2022
Koordinátor projektu: doc. Ing. Martin Bílek, Ph.D.
Katedra: textilních a jednoúčelových strojů

 

Rozvoj výzkumné infrastruktury pro doktorské studijní programy FS TUL


Celofakultní projekt
Program: EF – Operační program výzkum, vývoj, vzdělávání  (2014–2020)
Identifikační kód: EF16_017/0002650
Doba řešení: 2017– 2022
Koordinátor projektu: doc. Ing. Martin Bílek, Ph.D.
Katedra: textilních a jednoúčelových strojů

Připojte se na Instagramu

img img img img img img