overlay

Rozvoj výzkumné infrastruktury pro DSP FS TUL

ViFSTUL


Příjemce:                Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Poskytovatel:          MŠMT ČR
Program :                EF – Operační program výzkum, vývoj, vzdělávání  (2014–2020)
Identifikátor:           EF16_017/0002650
Doba řešení:           2017–2022
Dotace:                    51 966 649 CZK
Garant za FS TUL:  doc. Ing. Martin Bílek, Ph.D.
Pracoviště:              katedra textilních a jendoúčelových strojů

 

Cílem projektu je zvýšení standardu výzkumné infrastruktury pro výuku studentů v nově akreditovaných doktorských studijních programech Fakulty strojní TU v Liberci. Zvýšení standardu bude dosaženo dovybavením laboratoří Fakulty strojní TU v Liberci novými přístroji.

 

Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem:

 

Připojte se na Facebooku

O snažší vstup do vysokoškolského studia se... Technická univerzita v Liberci  byla u zrodu... K upevnění vztahů s BA Glauchau -... Zdravice a výzva rektora ke studentům i... Materiálová podpora pro týmy středoškolských... V novém akademickém roce přejeme všem našim...