overlay

Etické principy a normy

Vysoké školy jako nejvyšší článek vzdělávací soustavy jsou vrcholnými centry vzdělanosti, nezávislého poznání a tvůrčí činnosti a mají klíčovou úlohu ve vědeckém, kulturním, sociálním a ekonomickém rozvoji společnosti. Etické principy a chování akademické komunity zásadním způsobem ovlivňují morálku společnosti mj. i tím, že hrají aktivní roli ve veřejné diskusi o společenských a etických otázkách, při pěstování kulturní rozmanitosti a vzájemného porozumění, při utváření občanské společnosti a přípravě mladých lidí pro život v ní.

 

Právní  normy deklarují vědomí odpovědnosti akademické obce TUL za utváření morálky společnosti

Etický kodex pro zaměstnance a studenty TUL – Směrnice rektora č. 1/2018
Standardy studijních programů TUL – Směrnice rektora č. 1/2023
Využití umělé inteligence při výuce a tvůrčí práci na TUL – Směrnice rektora č. 4/2023
Nakládání s výzkumnými daty – Směrnice rektora č. 2/2023
Karierní předpisy TUL – Směrnice rektora č. 10/2022 Karierní řád, č. 8/2022 Personální rozvoj a hodnocení zaměstnanců TUL
Pracovní řád TUL

Připojte se na Instagramu

img img img img img img