overlay
Home Internacionalizace Databáze

Databáze pro vyhledávání stipendijních pobytů, stáží, LŠ

Databáze pro vyhledávání stipendijních pobytů

  • Akademická informační agentura (AIA) - informuje o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí poskytovaných na základě mezinárodních smluv a pro studenty a akdemické pracovníky VŠ o dalších možnostech zahraničního studia.

Studenti i akademičtí pracovníci veřejných vysokých škol v České republice mají možnost získat stipendium na studijní a výzkumné pobyty nebo letní jazykové kurzy na vysokých školách ve třiceti zemích světa. Kromě evropských destinací je možné vyjet i do Egypta, Číny, Japonska, Mexika nebo Peru.

Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv jsou nabízeny v následujících skupinách podle způsobu přidělování, a to:

1. Rozpis kvót - stipendijní místa do konkrétních zemí, která MŠMT přidělí pro daný akademický rok přímo jednotlivým vybraným veřejným vysokým školám v ČR. O tato  stipendijní místa se mohou ucházet pouze zájemci z daných škol. Rozpis kvót pro akademický rok 2022/2023 - zde.

2. Výběrová řízení - o stipendijní místa do zemí v této skupině se mohou ucházet zájemci ze všech veřejných vysokých škol v ČR. Viz Vyhledávač stipendií.

Pro zobrazení nabídky dalších stipendií  nabízených mimo rámec mezivládních dohod využijte vyhledávač stipendií.

 

Databáze pro vyhledávání stáží

Databáze pro vyhledávání letních škol

Erasmus+

Ostatní užitečné odkazy

  • EURAXESS Czech Republic - poskytuje informace o pracovních příležitostech, stipendiích, grantech a životě v zahraničí. České centrum nabízí své služby i na regionálním místě na TU v Liberci: Ing. Viera Huličková
  • Eurodesk - hlavním zaměřením je poskytování informací o evropských programech pro mladé lidi, aktivitách v zahraničí (studium, práce, cestování, dobrovolnictví) a obecných informací o Evropské unii.

Připojte se na Instagramu

img img img img img img