overlay

Jak šel čas.....

   

1953 – 1960

1953 – 1960

Vysoká škola v Liberci byla zřízena na základě výnosu MŠ čj. 80 973 ze dne 3. září 1953 a její založení bylo pak potvrzeno vládním usnesením č. 98 ze dne 27. listopadu 1953 zákona č. 58 Sb. Výuka však byla započata již 1. října, po slavnostním zahájení v prostorách Severočeského muzea v Liberci.

Více informací
1961 – 1973

1961 – 1973

Období intenzivního rozvoje a vzniku samostatné fakulty strojní v rámci Vysoké školy strojní a textilní (VŠST) v Liberci do počátku období normalizace v tehdejším Československu.

Více informací
1974 – 1989

1974 – 1989

Období normalizačních opatření.

Více informací
1990 – 1995

1990 – 1995

Období po sametové revoluci, demokratizace obsahu výuky, odstranění prvků centrálního řízení vysokého školství a vznik Technické univerzity v Liberci.

Více informací
1996 – současnost

1996 – současnost

Období výzev a rozvoje, začlenění do Evropského společenství, příprava nových studijních programů reflektující vícestupňové studium.

Více informací

Připojte se na Instagramu

img img img img img img