overlay

Studentská grantová soutěž

Cílem Studentské grantové soutěže (SGS) je podpora výzkumné a vývojové činnosti studentů, kteří studují v doktorských a magisterských studijních programech. SGS využívá účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum, kterou poskytuje MŠMT na základě výsledků výzkumu a vývoje a počtu studentů v akreditovaných studijních programech.

Také studenti dělají výzkum!

Máte nápady nebo chuť poznávat vědu?

Máte nápady nebo chuť poznávat vědu?

Chcete realizovat své tvůrčí myšlenky nebo se zapojit do výzkumu, který uskutečňují naši doktorandi? Spojte se s námi. Pod vedením doktorandů nebo akademických pracovníků vaší katedry usilujeme každoročně o finanční podporu, která rozvíjí výzkumnou a vývojovou činnost našich studentů. V průběhu listopadu a prosince pracují katedry na přípravách přihlášek projektů pro následující rok. V případě zájmu o spolupráci se obraťte prosím na vedoucího příslušné katedry, případně garanta vašeho studijního programu.

Archiv projektů SGS

Fakultní grantová komise

Fakultní grantová komise je jmenována děkanem fakulty dle směrnice rektora č. 7/2019 a podle zásad SGS TUL. 

 

Předseda:

doc. Ing. Petr Lepšík, Ph.D. 

Členové:

doc. Ing. Lukáš Čapek, Ph.D. 

doc. Ing. Dora Kroisová, Ph.D. 

doc. Ing. Pavel Solfronk, Ph.D. 

doc. Ing. Jan Valtera, Ph.D. 

 

Funkční období komise je od 1. 3. 2023 do 31.1. 2026.

Kontakt na TUL:

Mgr. Petra Vokurková

Kancelář prorektora pro vědu a výzkum

 

Kontakt na FS TUL:

doc. Ing. Petr Lepšík, Ph.D.

Proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium

Ing. Tomáš Kysilka

Tajemník FS TUL

Ing. Pavlína Křečková

Oddělení rozvoje a projektů FS TUL

Připojte se na Facebooku

Pozvánka na dvě zajímavá témata disertačních... Liberecká strojárna je v TOP5 fakult... Také letos vyhlašujeme soutěž ve Studentské... Jen se trochu počasí umoudřilo a my už opět... Poslední workshop,  který se uskutečnil před... Pozvání fakulty na setkání se zástupci kateder...