overlay

Aktuálně řešené projekty

TUL → PURE

Výzkum principů mikrotavení skloviny a vlastností takto získaných skel


Program: TUL– PURE
Identifikační kód: PURE-2020-5005
Doba řešení: 2021–2022
Řešitel za FS TUL: doc. Ing. Vlastimil Hotař, Ph.D.
Pracoviště: katedra sklářských strojů a robotiky

 

Výzkum a rozvoj výroby materiálů, nanovláken, pokročilých zařízení v oblasti malých dávek skloviny. Princip „mikrotavení“ je založen na propojení základní matrice s pojivým tekutým systémem a následném tavení při vysokých teplotách. Malé dávky skloviny pak mohou být použity pro aditivní technologie nebo pro výrobu nanovláken.

TUL → Studentská grantová soutěž

TA ČR → EPSILON, TREND, THÉTA

Vývoj produktu pro automobilový průmysl ze slitiny AlSi5Mg


Program: EPSILON (2015–2026)
Identifikační kód: TH02020799
Doba řešení: 2016–2019
Řešitel za FS TUL: Ing. Jiří Sobotka, Ph.D.
Pracoviště: katedra strojírenské technologie

 

Vývoj nové řady protipožárních čerpadel do extrémních podmínek


Program: EPSILON (2015–2026)
Identifikační kód: TH03010378
Doba řešení: 2018–2020
Řešitel za FS TUL: doc. Ing. Václav Dvořák, Ph.D.
Pracoviště: katedra energetických zřízení

 

Tepelné nanoizolace pro automotive, letectví a kosmonautiku


Program: TH – EPSILON (2015–2026)
Identifikační kód: TH04020189
Doba řešení: 2019–2022
Řešitel za FS TUL: prof. Ing. Petr Louda, CSc.
Pracoviště: katedra materiálu

 

Robot s paralelním odměřovacím ramenem jako alternativa CNC obráběcích center a dalších strojů pro přesné operace 
Program: TH – EPSILON (2015–2026)
Identifikační kód: TH04010506
Doba řešení: 2019–2021
Řešitel za FS TUL: Ing. Michal Sivčák, Ph.D.
Pracoviště: katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti

 

Optimalizace vlastností akustických panelů z recyklovaného křišťálového skla funkcionalizovaných nanovlákennými aditivy 


Program: FW – TREND (2020–2027)
Identifikační kód: FW01010112
Doba řešení: 2020–2022
Řešitel za FS TUL: doc. Ing. Vlastimil Hotař, Ph.D.
Pracoviště: katedra sklářských strojů a robotiky

 

Ultrazvukové metody určování průtoků a rychlostních polí


Program: FW – TREND (2020–2027)
Identifikační kód: FW02020070
Doba řešení: 2020–2023
Řešitel za FS TUL: doc. Ing. Petra dančová, Ph.D.
Pracoviště: katedra energetických zařízení

 

Vývoj kompaktního ultrazvukového plynoměru s nulovými rovnými úseky potrubí před/za plynoměrem


Program: FW – TREND (2020–2027)
Identifikační kód: FW02020048
Doba řešení: 2020–2022
Řešitel za FS TUL: prof. Ing. Tomáš Vít, Ph.D.
Pracoviště: katedra energetických zařízení

 

Kontrola kvality a rozměrových tolerancí při stavbě pohledových i strukturálních skupin karosérií, kabin a podvozkových částí založená na metodách numerické simulace – virtuální továrna


Program: FW – TREND (2020–2027)
Identifikační kód: FW03010197
Doba řešení: 2021–2024
Řešitel za FS TUL: doc. Ing. Jaromír Moravec, Ph.D.
Pracoviště: katedra strojírenské technologie

 

Zvýšení životnosti turbínových lopatek, rychlouzávěrů a regulačních dílů pomocí synergického účinku mikropulsní nitridace a laserového kalení


Program: THÉTA
Identifikační kód: TK04020148
Doba řešení: 2022–2025
Řešitel za FS TUL: doc. Ing. Jaromír Moravec, Ph.D.
Pracoviště: katedra strojírenské technologie

 

Nová generace nosičů kol, koloběžek a elektrokol s unikátním rychloupínacím a sklopným mechanismem


Program: TREND
Identifikační kód:
Doba řešení: 2022–2023
Řešitel za FS TUL: doc. Ing. Radomír Mendřický, Ph.D.
Pracoviště: katedra výrobních systémů a automatizace

TA ČR → EPSILON / ERA.NET

Antibakteriální povlaky obsahující uhlíkové nanočástice získané metodou Sol-Gel


Program:
Identifikační kód: TH71020001
Doba řešení: 2020–2023
Řešitel za FS TUL: prof. Ing. Petr Louda, CSc.
Pracoviště: katedra materiálu

 

Development of geopolymer composites as a material for protection the hazardous wrecks agains corrosion


Program: TH – EPSILON (2015–2026)
Identifikační kód:
Doba řešení: 2022–2025
Řešitel za FS TUL: Ing. Katarzyna Ewa Buczkowska, Ph.D.
Pracoviště: katedra materiálu

MPO ČR → TRIO

Plazmově-nitridační zvyšování užitných vlastností svarů a dílů vytvořených pomocí aditivních technologií


Program: FV – TRIO (2016–2022)
Identifikační kód: FV40127
Doba řešení: 2019–2022
Řešitel za FS TUL: Ing. Martin Švec, Ph.D.
Pracoviště: katedra strojírenské technologie

 

Návrh a výroba prototypu zařízení pro lokální opravy funkčnosti anorganických povrchů


Program: FV – TRIO (2016–2022)
Identifikační kód: FV40144
Doba řešení: 2019–2022
Řešitel za FS TUL: Ing. Iva nováková, Ph.D.
Pracoviště: katedra strojírenské technologie

MŠMT ČR → EUREKA

Pokročilé evropské sedačky pro globální ínovaci v automobilovém sektoru


Program: LT – INTER-EXCELLENCE (2016–2024)
Identifikační kód: LTE120004
Doba řešení: 2020–2023
Řešitel za FS TUL: doc. Ing. David Cirkl, Ph.D.
Pracoviště: katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti

MŠMT ČR → OP VVV

Hybridní materiály pro hierarchické struktury


Celouniverzitní projekt
Program: EF – Operační program výzkum, vývoj, vzdělávání  (2014–2020)
Identifikační kód: EF16_019/0000843
Doba řešení: 2018–2022
Koordinace projektu: prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld
Pracoviště: katedra strojírenské technologie

 

3D tisk ve stavebnictví a architektuře


Celouniverzitní projekt
Program: EF – Operační program výzkum, vývoj, vzdělávání  (2014–2020)
Identifikační kód: EF16_025/0007424
Doba řešení: 2018–2022
Koordinace projektu: Ing. Petr Zelený, Ph.D.
Pracoviště: katedra výrobních systémů a automatizace

 

Rozvoj doktorských studijních programů FS TUL


Celofakultní projekt
Program: EF – Operační program výzkum, vývoj, vzdělávání  (2014–2020)
Identifikační kód: EF16_018/0002718
Doba řešení: 2017– 2022
Koordinátor projektu: doc. Ing. Martin Bílek, Ph.D.
Katedra: textilních a jednoúčelových strojů

 

Rozvoj výzkumné infrastruktury pro doktorské studijní programy FS TUL


Celofakultní projekt
Program: EF – Operační program výzkum, vývoj, vzdělávání  (2014–2020)
Identifikační kód: EF16_017/0002650
Doba řešení: 2017– 2022
Koordinátor projektu: doc. Ing. Martin Bílek, Ph.D.
Katedra: textilních a jednoúčelových strojů

MPO ČR → OP PIK

 Výzkum a vývoj nové univerzální bezodkapové rychlospojky


Program: EG – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost  (2014–2020)
Identifikační kód: EG17_176/0015557
Doba řešení: 2019–2023
Řešitel za FS TUL: doc. Ing. Petr Lepšík, Ph.D.
Pracoviště: katedra částí a mechanismů strojů

 

Výzkum a vývoj textilních výrobků se zaměřením na technologii pletení a použití vodnatých chemikálií


Program: EG – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost  (2014–2020)
Identifikační kód: EG19_262/0020121
Doba řešení: 2020–2023
Řešitel za FS TUL: prof. Ing. Petr Louda, CSc.
Pracoviště: katedra materiálu

 

Vývoj nové generace robotického odjehlovacího stroje bez nutnosti kartáčování


Program: EG – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost  (2014–2020)
Identifikační kód: EG20_321/0024033
Doba řešení: 2021–2023
Řešitel za FS TUL: doc. Ing. Štěpánka Dvořáčková, Ph.D.
Pracoviště: katedra obrábění a montáže

 

Vývoj automatizovaného zařízení pro testování kvality rotačních dílů leteckých motorů pomocí ultrazvukové inverzní metody


Program: EG – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost  (2014–2020)
Identifikační kód: EG20_321/0024937
Doba řešení: 2021–2023
Řešitel za FS TUL: prof. Ing. Petr louda, CSc.
Pracoviště: katedra materiálu

 

Vývoj nového typu vyfukovacího stroje pro extruzní vyfukování


Program: EG – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost  (2014–2020)
Identifikační kód: EG20_321/0024941
Doba řešení: 2021–2023
Řešitel za FS TUL: doc. Ing. Štěpánka Dvořáčková, Ph.D.
Pracoviště: katedra obrábění a montáže

 

 Snižování hlukové zátěže od liniových dopravních staveb pomocí aktivních a pasivních prvků


Program: EG – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost  (2014–2020)
Identifikační kód: EG20_321/0025218
Doba řešení: 2021–2023
Řešitel za FS TUL: prof. Ing. Petr louda, CSc.
Pracoviště: katedra materiálu

 

Předúprava, povlakování a ochrana substrátu


Program: EG – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost  (2014–2020)
Identifikační kód: EG20_321/0025264
Doba řešení: 2021–2023
Řešitel za FS TUL: Ing. Totka Bakalova, Ph.D.
Pracoviště: katedra materiálu

 

Vývoj filtru na záchyt těžkých kovů ve spalovacích procesech


Program: EG – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost  (2014–2020)
Identifikační kód: EG21_374/0026962
Doba řešení: 2022–2023
Řešitel za FS TUL: prof. Ing. Petr louda, CSc.
Pracoviště: katedra materiálu

 

Průmyslový výzkum a experimentální vývoj malého městského eletromobilu a nástrojů pro jeho výrobu


Program: EG – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost  (2014–2020)
Identifikační kód: EG16_084/0009908
Doba řešení: 2017–2022
Řešitel za FS TUL: Ing. Robert Voženílek, Ph.D.
Pracoviště: katedra vozidel a motorů

Připojte se na Facebooku

Dnes nás v laboratořích navštívilo téměř... V sobotu 26. listopadu se koná celouniverzitní... V pátek 25. 11. 2022 vyvrcholí finálové kolo... Výběrové řízení na studentské pobyty, pracovní... Chcete se stát součástí týmu, který vyvíjí,... Svůj volný den se  u nás rozhodli  strávit...