overlay

Aktuálně řešené projekty

TUL → PURE

Výzkum principů mikrotavení skloviny a vlastnosti takto získaných skel


Program: TUL– PURE
Identifikační kód: PURE-2020-5005
Doba řešení: 2021–2023
Řešitel za FS TUL: doc. Ing. Vlastimil Hotař, Ph.D.
Pracoviště: katedra sklářských strojů a robotiky

 

Výzkum a rozvoj výroby materiálů, nanovláken, pokročilých zařízení v oblasti malých dávek skloviny. Princip „mikrotavení“ je založen na propojení základní matrice s pojivým tekutým systémem a následném tavení při vysokých teplotách. Malé dávky skloviny pak mohou být použity pro aditivní technologie nebo pro výrobu nanovláken.

TUL → Studentská grantová soutěž

TA ČR → EPSILON, TREND, THÉTA

Zvýšení životnosti turbínových lopatek, rychlouzávěrů a regulačních dílů pomocí synergického účinku mikropulsní nitridace a laserového kalení


Program: THÉTA
Identifikační kód: TK04020148
Doba řešení: 2022–2025
Řešitel za FS TUL: doc. Ing. Jaromír Moravec, Ph.D.
Pracoviště: katedra strojírenské technologie

 

Kontrola kvality a rozměrových tolerancí při stavbě pohledových i strukturálních skupin karosérií, kabin a podvozkových částí založená na metodách numerické simulace – virtuální továrna


Program: FW – TREND (2020–2027)
Identifikační kód: FW03010197
Doba řešení: 2021–2024
Řešitel za FS TUL: doc. Ing. Jaromír Moravec, Ph.D.
Pracoviště: katedra strojírenské technologie

 

Ultrazvukové metody určování průtoků a rychlostních polí


Program: FW – TREND (2020–2027)
Identifikační kód: FW02020070
Doba řešení: 2020–2023
Řešitel za FS TUL: doc. Ing. Petra dančová, Ph.D.
Pracoviště: katedra energetických zařízení

 

Optimalizace vlastností akustických panelů z recyklovaného křišťálového skla funkcionalizovaných nanovlákennými aditivy 


Program: FW – TREND (2020–2027)
Identifikační kód: FW01010112
Doba řešení: 2020–2022
Řešitel za FS TUL: doc. Ing. Vlastimil Hotař, Ph.D.
Pracoviště: katedra sklářských strojů a robotiky

 

Vývoj kompaktního ultrazvukového plynoměru s nulovými rovnými úseky potrubí před/za plynoměrem


Program: FW – TREND (2020–2027)
Identifikační kód: FW02020048
Doba řešení: 2020–2022
Řešitel za FS TUL: prof. Ing. Tomáš Vít, Ph.D.
Pracoviště: katedra energetických zařízení

 

Tepelné nanoizolace pro automotive, letectví a kosmonautiku


Program: TH – EPSILON (2015–2026)
Identifikační kód: TH04020189
Doba řešení: 2019–2022
Řešitel za FS TUL: prof. Ing. Petr Louda, CSc.
Pracoviště: katedra materiálu

 

Robot s paralelním odměřovacím ramenem jako alternativa CNC obráběcích center a dalších strojů pro přesné operace 


Program: TH – EPSILON (2015–2026)
Identifikační kód: TH04010506
Doba řešení: 2019–2021
Řešitel za FS TUL: Ing. Michal Sivčák, Ph.D.
Pracoviště: katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti

 

Vývoj nové řady protipožárních čerpadel do extrémních podmínek


Program: EPSILON (2015–2026)
Identifikační kód: TH03010378
Doba řešení: 2018–2020
Řešitel za FS TUL: doc. Ing. Václav Dvořák, Ph.D.
Pracoviště: katedra energetických zřízení

 

Vývoj produktu pro automobilový průmysl ze slitiny AlSi5Mg


Program: EPSILON (2015–2026)
Identifikační kód: TH02020799
Doba řešení: 2016–2019
Řešitel za FS TUL: Ing. Jiří Sobotka, Ph.D.
Pracoviště: katedra strojírenské technologie

TA ČR → EPSILON / ERA.NET

Antibakteriální povlaky obsahující uhlíkové nanočástice získané metodou Sol-Gel


Program: TH – EPSILON (2015–2026)
Identifikační kód: TH71020001
Doba řešení: 2020–2023
Řešitel za FS TUL: prof. Ing. Petr Louda, CSc.
Pracoviště: katedra materiálu
Spolupracující instituce: Lodz Univerzity of Technology

 

Development of geopolymer composites as a material for protection the hazardous wrecks agains corrosion


Program: TH – EPSILON (2015–2026)
Identifikační kód:
Doba řešení: 2022–2025
Řešitel za FS TUL: Ing. Katarzyna Ewa Buczkowska, Ph.D.
Pracoviště: katedra materiálu
Spolupracující instituce: Technische Universitat Bergakademie Freiberg, Germany

 

MŠMT ČR → EUREKA

Pokročilé evropské sedačky pro globální ínovaci v automobilovém sektoru


Program: LT – INTER-EXCELLENCE (2016–2024)
Identifikační kód: LTE120004
Doba řešení: 2020–2023
Řešitel za FS TUL: doc. Ing. David Cirkl, Ph.D.
Pracoviště: katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti

MPO ČR → OP PIK

 Výzkum a vývoj nové univerzální bezodkapové rychlospojky


Program: EG – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost  (2014–2020)
Identifikační kód: EG17_176/0015557
Doba řešení: 2019–2023
Řešitel za FS TUL: doc. Ing. Petr Lepšík, Ph.D.
Pracoviště: katedra částí a mechanismů strojů

 

Výzkum a vývoj textilních výrobků se zaměřením na technologii pletení a použití vodnatých chemikálií


Program: EG – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost  (2014–2020)
Identifikační kód: EG19_262/0020121
Doba řešení: 2020–2023
Řešitel za FS TUL: prof. Ing. Petr Louda, CSc.
Pracoviště: katedra materiálu

 

Vývoj nové generace robotického odjehlovacího stroje bez nutnosti kartáčování


Program: EG – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost  (2014–2020)
Identifikační kód: EG20_321/0024033
Doba řešení: 2021–2023
Řešitel za FS TUL: doc. Ing. Štěpánka Dvořáčková, Ph.D.
Pracoviště: katedra obrábění a montáže

 

Vývoj automatizovaného zařízení pro testování kvality rotačních dílů leteckých motorů pomocí ultrazvukové inverzní metody


Program: EG – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost  (2014–2020)
Identifikační kód: EG20_321/0024937
Doba řešení: 2021–2023
Řešitel za FS TUL: prof. Ing. Petr louda, CSc.
Pracoviště: katedra materiálu

 

Vývoj nového typu vyfukovacího stroje pro extruzní vyfukování


Program: EG – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost  (2014–2020)
Identifikační kód: EG20_321/0024941
Doba řešení: 2021–2023
Řešitel za FS TUL: doc. Ing. Štěpánka Dvořáčková, Ph.D.
Pracoviště: katedra obrábění a montáže

 

 Snižování hlukové zátěže od liniových dopravních staveb pomocí aktivních a pasivních prvků


Program: EG – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost  (2014–2020)
Identifikační kód: EG20_321/0025218
Doba řešení: 2021–2023
Řešitel za FS TUL: prof. Ing. Petr louda, CSc.
Pracoviště: katedra materiálu

 

Předúprava, povlakování a ochrana substrátu


Program: EG – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost  (2014–2020)
Identifikační kód: EG20_321/0025264
Doba řešení: 2021–2023
Řešitel za FS TUL: Ing. Totka Bakalova, Ph.D.
Pracoviště: katedra materiálu

 

Vývoj filtru na záchyt těžkých kovů ve spalovacích procesech


Program: EG – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost  (2014–2020)
Identifikační kód: EG21_374/0026962
Doba řešení: 2022–2023
Řešitel za FS TUL: prof. Ing. Petr louda, CSc.
Pracoviště: katedra materiálu

Erasmus+ → Cooperation partnership in higher education

Excellence for digital education in materials engineering

DiGiMat


Program: Erasmus+ / KA2020 / Excellence for digital in materials engineering
Identifikační kód: 2021-1-PL01-KA220-HED-000032141
Doba řešení: 2021–2023
Partner: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Řešitelka za FS TUL: Ing. Katarzyna Ewa Buczkowska, Ph.D.
Pracoviště: katedra materiálu

Lead partner: Lodz University of Technology / Polytechnika Lodzka, Polsko


The proposed project will introduce academic teachers to good practices related to digital education and conducting remote classes for practical subjects, and will show the possibilities of using blended learning techniques in combining digital education with traditional forms of teaching. It will show the possibility of extending the scope of classes through more interactive, inclusive resources, as well as by using a set of classes tools for students, it will help to keep students' attention throughout the lecture, workshop, seminar or other form of classes at the university.

 

The most important elements of the project that make it innovative in terms of modern higher education, forced to transfer from stationary to remote form, is primarily the verification of good practices in the field of online teaching among academic teachers conducting technical studies.

 

The DigiMat project aims to support the smooth transformation of the technology-oriented subjects into digital form, since they are really difficult to be taught effectively in an online way. The implementation of student- and teacher-friendly ways of digital teaching of materials science and engineering, with the help of specially designed digital learning platform, together with use of assistive tools like activity boosters for students to increase their engagement in the learning process, will serve as an initiative that would be increasing capacity and readiness for new ways of studying.

Připojte se na Instagramu

img img img img img img