overlay

Disciplinární komise

Disciplinární komisi schvaluje AS FS TUL na návrh děkana. Komise projednává přestupky studentů zapsaných na fakultě a předkládá návrh rozhodnutí děkanovi. Jednání a rozhodování komise, jakož i práva studentů, se řídí Disciplinárním řádem pro studenty Fakulty strojní TUL. 

 

Předsedkyně
doc. Ing. Dora Kroisová, Ph.D.
 

Členové
Ing. Marie Stará, Ph.D.

Ing. Martin Hermann (student DSP)

Ing. Ondřej Friedrich (student DSP)

Připojte se na Facebooku

Dnes nás v laboratořích navštívilo téměř... V sobotu 26. listopadu se koná celouniverzitní... V pátek 25. 11. 2022 vyvrcholí finálové kolo... Výběrové řízení na studentské pobyty, pracovní... Chcete se stát součástí týmu, který vyvíjí,... Svůj volný den se  u nás rozhodli  strávit...