overlay

Disciplinární komise

Disciplinární komisi schvaluje AS FS TUL na návrh děkana. Komise projednává přestupky studentů zapsaných na fakultě a předkládá návrh rozhodnutí děkanovi. Jednání a rozhodování komise, jakož i práva studentů, se řídí Disciplinárním řádem pro studenty Fakulty strojní TUL. 

 

Předsedkyně
doc. Ing. Dora Kroisová, Ph.D.
 

Členové
Ing. Marie Stará, Ph.D.

Ing. Martin Hermann (student DSP)

Ing. Ondřej Friedrich (student DSP)

Připojte se na Facebooku

Pozvánka na dvě zajímavá témata disertačních... Liberecká strojárna je v TOP5 fakult... Také letos vyhlašujeme soutěž ve Studentské... Jen se trochu počasí umoudřilo a my už opět... Poslední workshop,  který se uskutečnil před... Pozvání fakulty na setkání se zástupci kateder...