overlay

Disciplinární komise 2024-2026

Disciplinární komisi schvaluje AS FS TUL na návrh děkana. Komise projednává přestupky studentů zapsaných na fakultě a předkládá návrh rozhodnutí děkanovi. Jednání a rozhodování komise, jakož i práva studentů, se řídí Disciplinárním řádem pro studenty Fakulty strojní TUL. 

 

Předsedkyně
doc. Ing. Dora Kroisová, Ph.D.
 

Členové
Ing. Marie Stará, Ph.D.

Ing. Martin Hermann (student DSP)

Ing. Ondřej Friedrich (student DSP)

Připojte se na Instagramu

img img img img img img