overlay
Home Věda a výzkum Publikační činnost

Publikační činnost

Výsledkem vědeckých, tvůrčích a vzdělávacích aktivit je publikační činnost, která představuje pilíř činnosti fakulty strojní. Publikační výsledky jsou součaně i jedním z hlavních kritérií hodnocení vědecké práce jednotlivců a pracovišť.

Publikace.tul.cz

V rámci evidence tvůrčí činnnosti na TUL probíhá každoroční sběr dat o vědeckých výsledcích prostřednictvím centralizovaného informačního systému Publikace.tul.cz.

Výroční zprávy o činnosti FS TUL

Podrobné roční hodnocení vědecké a výzkumné činnosti uvádí Výroční zprávy o činnosti FS TUL.

Informačmí systém VVI Rady vlády ČR pro výzkum, vývoj a inovace

Výsledky vědeckovýkumné činnosti jsou veřejně dostupné v IS výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Rady vlády ČR pro výzkum, vývoj a inovace.

Připojte se na Instagramu

img img img img img img