overlay
Home Věda a výzkum Publikační činnost

Publikační činnost

Výsledkem vědeckých, tvůrčích a vzdělávacích aktivit je publikační činnost, která představuje pilíř činnosti fakulty strojní. Publikační výsledky jsou součaně i jedním z hlavních kritérií hodnocení vědecké práce jednotlivců a pracovišť.

Publikace.tul.cz

V rámci evidence tvůrčí činnnosti na TUL probíhá každoroční sběr dat o vědeckých výsledcích prostřednictvím centralizovaného informačního systému Publikace.tul.cz.

Výroční zprávy o činnosti FS TUL

Podrobné roční hodnocení vědecké a výzkumné činnosti uvádí Výroční zprávy o činnosti FS TUL.

Informačmí systém VVI Rady vlády ČR pro výzkum, vývoj a inovace

Výsledky vědeckovýkumné činnosti jsou veřejně dostupné v IS výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Rady vlády ČR pro výzkum, vývoj a inovace.

Připojte se na Facebooku

Dnes nás v laboratořích navštívilo téměř... V sobotu 26. listopadu se koná celouniverzitní... V pátek 25. 11. 2022 vyvrcholí finálové kolo... Výběrové řízení na studentské pobyty, pracovní... Chcete se stát součástí týmu, který vyvíjí,... Svůj volný den se  u nás rozhodli  strávit...