overlay

Státní závěrečné zkoušky

Informace - SZZ -  červen 2024 - navazující magisterské studium

Informace - SZZ - červen a srpen 2024 - bakalářské studium

Tematické okruhy ke SZZ pro BSP - B0715A270008 Strojírenství

Státní závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí: obhajoby bakalářské práce (k obhajobě použijte jednotnou šablonu FS TUL) a odborné rozpravy, která je strukturována do čtyř oblastí:

Tematické okruhy ke SZZ pro NMSP

Státní závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí: obhajoby diplomové práce (k obhajobě použijte jednotnou šablonu FS TUL) a odborné rozpravy, která je strukturována do několika oblastí dle studijního programu:

Připojte se na Instagramu

img img img img img img