overlay

Státní závěrečné zkoušky

Aktuální informace:

Termín konání promocí - 30. června 2023

Tematické okruhy ke SZZ pro BSP - B0715A270008 Strojírenství

Státní závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí: obhajoby bakalářské práce (k obhajobě použijte jednotnou šablonu FS TUL) a odborné rozpravy, která je strukturována do čtyř oblastí:

Tematické okruhy ke SZZ pro BSP - B2301 Strojní inženýrství (na dostudování)

Státní závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí: obhajoby bakalářské práce (k obhajobě použijte jednotnou šablonu FS TUL) a odborné rozpravy, která je strukturována do čtyř oblastí:

Tematické okruhy ke SZZ pro NMSP

Státní závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí: obhajoby diplomové práce (k obhajobě použijte jednotnou šablonu FS TUL) a odborné rozpravy, která je strukturována do několika oblastí dle studijního programu:

Připojte se na Facebooku

Pozvánka na dvě zajímavá témata disertačních... Liberecká strojárna je v TOP5 fakult... Také letos vyhlašujeme soutěž ve Studentské... Jen se trochu počasí umoudřilo a my už opět... Poslední workshop,  který se uskutečnil před... Pozvání fakulty na setkání se zástupci kateder...