overlay

Státní závěrečné zkoušky

Aktuální informace:

Tematické okruhy ke SZZ pro BSP - B0715A270008 Strojírenství

Státní závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí: obhajoby bakalářské práce (k obhajobě použijte jednotnou šablonu FS TUL) a odborné rozpravy, která je strukturována do čtyř oblastí:

Tematické okruhy ke SZZ pro BSP - B2301 Strojní inženýrství (na dostudování)

Státní závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí: obhajoby bakalářské práce (k obhajobě použijte jednotnou šablonu FS TUL) a odborné rozpravy, která je strukturována do čtyř oblastí:

Tematické okruhy ke SZZ pro NMSP

Státní závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí: obhajoby diplomové práce (k obhajobě použijte jednotnou šablonu FS TUL) a odborné rozpravy, která je strukturována do několika oblastí dle studijního programu:

Připojte se na Facebooku

O snažší vstup do vysokoškolského studia se... Technická univerzita v Liberci  byla u zrodu... K upevnění vztahů s BA Glauchau -... Zdravice a výzva rektora ke studentům i... Materiálová podpora pro týmy středoškolských... V novém akademickém roce přejeme všem našim...