overlay

Státní závěrečné zkoušky

Aktuální informace:

Tematické okruhy ke SZZ pro BSP - B0715A270008 Strojírenství

Státní závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí: obhajoby bakalářské práce (k obhajobě použijte jednotnou šablonu FS TUL) a odborné rozpravy, která je strukturována do čtyř oblastí:

Tematické okruhy ke SZZ pro BSP - B2301 Strojní inženýrství (na dostudování)

Státní závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí: obhajoby bakalářské práce (k obhajobě použijte jednotnou šablonu FS TUL) a odborné rozpravy, která je strukturována do čtyř oblastí:

Tematické okruhy ke SZZ pro NMSP

Státní závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí: obhajoby diplomové práce (k obhajobě použijte jednotnou šablonu FS TUL) a odborné rozpravy, která je strukturována do několika oblastí dle studijního programu:

Připojte se na Facebooku

Dnes nás v laboratořích navštívilo téměř... V sobotu 26. listopadu se koná celouniverzitní... V pátek 25. 11. 2022 vyvrcholí finálové kolo... Výběrové řízení na studentské pobyty, pracovní... Chcete se stát součástí týmu, který vyvíjí,... Svůj volný den se  u nás rozhodli  strávit...