overlay

Navazující magisterské studium

Termín podání přihlášek: 31. červenec 2022
Přijímací zkoušky: Podmínky pro přijetí ke studiu v akademickém roce 2022/2023
Poplatek za přijímací řízení: 600,- Kč (platba online)

Pokyny pro vyplnění elektronické přihlášky

 • Do elektronické přihlášky se vyplňují osobní údaje a údaje o předchozím bakalářském vzdělání. Výsledky ze střední školy se nevyplňují.
 • Uchazeči, kteří v době podání přihlášky již ukončili bakalářské vzdělání, vloží do elektronické přihlášky pdf soubor obsahující kopii diplomu a dodatku k diplomu, případně žádost o prominutí přijímací zkoušky, viz Podmínky pro přijetí ke studiu.
 • Uchazeči, kteří absolvovali bakalářské vzdělání v zahraničí, vloží do elektronické přihlášky pdf soubor obsahující kopii nostrifikace bakalářského vzdělání a doklad o znalosti českého jazyka na úrovni B1.
 • Uchazeči, kteří budou skládat SZZ v bakalářském studiu nebo promovat po termínu podání příhlášky, doručí kopii diplomu a dodatku k diplomu neprodleně po jejich obdržení (poštou či osobně).
 • Kopie diplomu a dodatku nemusí být notářsky ověřené.
 • Potvrzení od lékaře nevyžadujeme.
 • Přihláška bude zařazena do přijímacího řízení po zaplacení poplatku. Poplatek je možné uhradit platební kartou nebo bankovním převodem.
 • Pokyny k platbě se zobrazí po podání elektronické přihlášky a budou zároveň zaslány na mail uvedený v přihlášce.
 • Zařazení přihlášky do přijímacího řízení si můžete zkontrolovat.
 • Zaslání přihlášky v tištěné formě nepožadujeme.

E-přihláška (IS STAG)

Termín přijímacích zkoušek: 31. srpna 2022 - pozvánka

Počet přijímaných uchazečů do studijních programů:

Připojte se na Facebooku

O snažší vstup do vysokoškolského studia se... Technická univerzita v Liberci byla u zrodu... K upevnění vztahů s BA Glauchau -... Zdravice a výzva rektora ke studentům i... Materiálová podpora pro týmy středoškolských... V novém akademickém roce přejeme všem našim...