overlay

Navazující magisterské studium

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení 

 

Termín podání přihlášek - 2. kolo: 15. 8. 2023
Přijímací zkoušky: Podmínky pro přijetí ke studiu v akademickém roce 2023/2024
Poplatek za přijímací řízení: 600,- Kč (platba online)

Pokyny pro vyplnění elektronické přihlášky

  • Do elektronické přihlášky se vyplňují osobní údaje a údaje o předchozím bakalářském vzdělání. Výsledky ze střední školy se nevyplňují.
  • Uchazeči, kteří v době podání přihlášky již ukončili bakalářské vzdělání, vloží do elektronické přihlášky pdf soubor obsahující kopii diplomu a dodatku k diplomu, případně žádost o prominutí přijímací zkoušky, viz Podmínky pro přijetí ke studiu.
  • Uchazeči, kteří absolvovali bakalářské vzdělání v zahraničí, vloží do elektronické přihlášky pdf soubor obsahující kopii nostrifikace bakalářského vzdělání a doklad o znalosti českého jazyka na úrovni B1.
  • Uchazeči, kteří budou skládat SZZ v bakalářském studiu nebo promovat po termínu podání příhlášky, doručí kopii diplomu a dodatku k diplomu neprodleně po jejich obdržení (poštou či osobně).
  • Kopie diplomu a dodatku nemusí být notářsky ověřené.
  • Potvrzení od lékaře nevyžadujeme.
  • Přihláška bude zařazena do přijímacího řízení po zaplacení poplatku. Poplatek je možné uhradit platební kartou nebo bankovním převodem.
  • Pokyny k platbě se zobrazí po podání elektronické přihlášky a budou zároveň zaslány na mail uvedený v přihlášce.
  • Zařazení přihlášky do přijímacího řízení si můžete zkontrolovat.
  • Zaslání přihlášky v tištěné formě nepožadujeme.

E-přihláška (IS STAG)

Termín přijímacích zkoušek: 29. srpna 2023 - pozvánka

Počet přijímaných uchazečů do studijních programů

prezenční studium - P

kombinované studium - K

 

 

0

Počet přihlášek ke studiu v roce 2022/23

0

Počet přijatých studentů v roce 2022/23

0

Počet zapsaných studentů v roce 2022/23

Připojte se na Instagramu

img img img img img img