overlay

Navazující magisterské studium

Termín podání přihlášek: 30. června 2023
Přijímací zkoušky: Podmínky pro přijetí ke studiu v akademickém roce 2023/2024
Poplatek za přijímací řízení: 600,- Kč (platba online)

Pokyny pro vyplnění elektronické přihlášky

 • Do elektronické přihlášky se vyplňují osobní údaje a údaje o předchozím bakalářském vzdělání. Výsledky ze střední školy se nevyplňují.
 • Uchazeči, kteří v době podání přihlášky již ukončili bakalářské vzdělání, vloží do elektronické přihlášky pdf soubor obsahující kopii diplomu a dodatku k diplomu, případně žádost o prominutí přijímací zkoušky, viz Podmínky pro přijetí ke studiu.
 • Uchazeči, kteří absolvovali bakalářské vzdělání v zahraničí, vloží do elektronické přihlášky pdf soubor obsahující kopii nostrifikace bakalářského vzdělání a doklad o znalosti českého jazyka na úrovni B1.
 • Uchazeči, kteří budou skládat SZZ v bakalářském studiu nebo promovat po termínu podání příhlášky, doručí kopii diplomu a dodatku k diplomu neprodleně po jejich obdržení (poštou či osobně).
 • Kopie diplomu a dodatku nemusí být notářsky ověřené.
 • Potvrzení od lékaře nevyžadujeme.
 • Přihláška bude zařazena do přijímacího řízení po zaplacení poplatku. Poplatek je možné uhradit platební kartou nebo bankovním převodem.
 • Pokyny k platbě se zobrazí po podání elektronické přihlášky a budou zároveň zaslány na mail uvedený v přihlášce.
 • Zařazení přihlášky do přijímacího řízení si můžete zkontrolovat.
 • Zaslání přihlášky v tištěné formě nepožadujeme.

E-přihláška (IS STAG)

Termín přijímacích zkoušek: srpen 2023 

Počet přijímaných uchazečů do studijních programů

prezenční studium - P

kombinované studium - K

 

 

0

Počet přihlášek ke studiu v roce 2022/23

0

Počet přijatých studentů v roce 2022/23

0

Počet zapsaných studentů v roce 2022/23

Připojte se na Facebooku

Pozvánka na dvě zajímavá témata disertačních... Liberecká strojárna je v TOP5 fakult... Také letos vyhlašujeme soutěž ve Studentské... Jen se trochu počasí umoudřilo a my už opět... Poslední workshop, který se uskutečnil před... Pozvání fakulty na setkání se zástupci kateder...