overlay

Ocenění Průmyslové rady Fakulty strojní TUL pro studenty 

a ocenění děkana Fakulty strojní TUL pro akademické pracovníky 

za přínos k aplikaci poznatků do průmyslové praxe


 

Ocenění Průmyslové rady je udělováno studentům/absolventům Fakulty strojní Technické univerzity v Liberci za přínos k aplikaci poznatků do průmyslové praxe v rámci řešení bakalářské nebo diplomové práce. Společně se studentem/absolventem bude děkanem Fakulty strojní Technické univerzity v Liberci oceněn také vedoucí kvalifikační práce.

 

Soutěž je vypisována s cílem podpořit praktické zkušenosti studentů a jejich tvůrčí činnost ve spolupráci s průmyslovým partnerem. Soutěž je určena pro studenty, kteří v daném akademickém roce úspěšně obhájili bakalářskou nebo diplomovou práci s poznatky/výsledky aplikovatelnými do průmyslové praxe.

 

Soutěžní podmínky:

Přihláška:

Přehled oceněných prací Cenou Průmyslové rady FS TUL

2023 

  • Tengler, Lukáš. Optimalizace technologie výroby odlitku pomocí simulačního softwaru MAGMA. Bakalářská práce pro firmu ALLUMETAL CZ, s.r.o. (vedoucí práce: dr. Milan Jelínek). Publicita: Technický týdeník. Cenu věnovala firma ARTWELD, s.r.o. Liberec

 

Poznámka:

Cena Průmyslové rady je udělována na fakultě strojní od roku 2023.

Fotogalerie - ročník 2023

Připojte se na Instagramu

img img img img img img