overlay

Soutěž o nejlepší technický model výukového prostředku zhotovený 3D tiskem

pod záštitou děkana FS TUL docenta Jaromíra Moravce

Pro koho je soutěž určena?

Soutěž je určena pro studenty středních a vyšších odborných škol a jejich učitele. Do soutěže se mohou přihlásit pouze týmy (min. počet studentů v týmu: 2, maximální počet studentů v týmu není omezen). Součástí týmu je pedagogický pracovník. Počet registrovaných týmů z jedné školy není omezen. Účastníci (studenti a učitelé) mohou být členy pouze jednoho týmu.

 • Podporujeme týmovost, tvůrčí a kreativní myšlení.

 • Sledujeme funkčnost a využití výukového modelu. Přihlašte se s návrhem, který podpoří vzdělávací proces na Vaší škole.

 • Nebráníme Vám ve využití dostupných spojovacích technik. Nosné a funkční části modelu by měly být zhotoveny převážně 3D tiskem. Výjimkou jsou  vodící prvky, spojovací díly, jako šroubky, matice, hřídelky, magnety nebo případné součásti elektronizace modelu. Čím více je výrobek tvořen díly z 3D tisku, tím lépe. Pro kluzná vedení a spoje doporučujeme použít kombinaci dvou různých druhů plastů.

 • Vítězí nápad, náročnost, smysluplnost a kvalita modelu. 

Vyhlášení soutěže

Cíl studentské soutěže:

Podpořit výuku v oblasti technického vzdělávání, týmovou práci a tvůrčí myšlení. Formou soutěže dát studentům možnost porovnat svoje znalosti a zkušenosti v ostré konkurenci středních škol.

Jak bude soutěž probíhat?

Zaregistrujte se s ideou řešení (skicou) modelu v libovolném formátu (CAD, PDF) a zašlete jej na  email uvedený v registračním formuláři. Podmínkou je vlastní autorství modelu a jeho smysluplnost při výuce odborných předmětů na Vaší škole.

Min. dva rozměry modelu musí být větší nebo rovny 100 mm.

 

 1. V prvním kole vybere odborná porota maximálně 10 návrhů, které postoupí do druhého kola. Všichni zaregistrovaní obdrží do 5 pracovních dnů od ukončení registrace oznámení o výsledku prvního kola. 

 2. Vybrané návrhy mají možnost získat od vyhlašovatele soutěže materiální podporu v podobě 3 kg filamentu.

 3. Vybrané týmy získají časový prostor pro 3D tisk a realizaci svého modelu (min. 30 kalendářních dnů). Přípravu i realizaci doporučujeme dokumentovat a tento záznam využít při prezentaci modelu v druhém soutěžním kole.

 4. V druhém kole bude probíhat veřejná prezentace všech 3D modelů. Pozvánku k veřejné prezentaci dostanou všechny týmy, které byly zaregistrovány do prvního kola soutěže. Možnost porovnávat modely s konkurenčními týmy budou mít nejen studenti, ale i učitelé, kteří s nimi přišli. I oni dostanou možnost se v soutěži porovnat s ostatními vyučujícími, což je může motivovat k dalšímu sebevzdělávání. Druhé kolo se uskuteční na Fakultě strojní Technické univerzity v Liberci.

 5. Společně s účastníky druhého kola vybere odborná porota tři nejlepší práce. Vítězné týmy získají finanční odměnu.

 6. S vítězným týmem bude natočen video-medailonek, který bude mít možnost škola využít k vlastní propagaci.

 7. Všechny modely budou po skončení soutěže vráceny jejich účastníkům, aby mohly být využity při jejich vzdělávacím procesu. Výjimkou je model vítězného týmu, který bude součástí výstavky na FS TUL.

 8. Všechny soutěžní týmy při registraci vyjadřují souhlas s podmínkami soutěže.

Finanční odměny pro vítězné týmy

1. místo 25.000 Kč
2. místo 15.000 Kč
3. místo 10.000 Kč

 

Harmonogram soutěže

Plánujete se účastnit soutěže? Pošlete nám e-mailem (na adresu: lubos.behalek@tul.cz) nezávaznou zprávu, že na svém konceptu pracujete. Projeveným zájmem nám pomůžete včas zajistit materiálovou podporu v podobě 3 kg filamentů pro týmy, kteří postoupí do druhého kola a pustí se do vlastního 3D tisku. Děkujeme!

 

Vyhlášení soutěže (1. kola) 5. září 2022
Termín ukončení registrace účastníků (soutěžních týmů) 9. října 2022
Vyhlášení postupujících účastníků do 2. kola 12. října 2022
Termín konání 2. kola, vyhlášení vítězů 25. listopadu 2022

 

AKTUÁLNĚ!

Na základě jednání se zástupci středních škol u kulatého stolu (8. září 2022) byl prodloužen termín registrace do 9. října 2022 a termín konání druhého kola se uskuteční 25. listopadu 2022.

Potřebujete s něčím poradit?

Kontaktujte nás!

Plánujete se účastnit soutěže?

Pošlete nám e-mailem (na adresu: lubos.behalek@tul.cz) nezávaznou zprávu, že na svém konceptu pracujete. Projeveným zájmem nám pomůžete včas zajistit materiálovou podporu v podobě 3 kg filamentů pro týmy, kteří postoupí do druhého kola a pustí se do vlastního 3D tisku. Děkujeme!

Inspirace pro soutěžící:

Kontaktní formulář:

Připojte se na Facebooku

O snažší vstup do vysokoškolského studia se... Technická univerzita v Liberci byla u zrodu... K upevnění vztahů s BA Glauchau -... Zdravice a výzva rektora ke studentům i... Materiálová podpora pro týmy středoškolských... V novém akademickém roce přejeme všem našim...