overlay

Soutěž o nejlepší výukový model z oblasti techniky nebo přírodních věd zhotovený 3D tiskem

2. ročník soutěže pod záštitou děkana FS TUL docenta Jaromíra Moravce

Pro koho je soutěž určena?

Soutěž je určena pro studenty všech ročníků středních a vyšších odborných škol a jejich učitele. Do soutěže se mohou přihlásit pouze týmy (min. počet studentů v týmu: 2, maximální počet studentů v týmu není omezen). Každý tým má svého garanta, kterým je učitel dané školy. Počet registrovaných týmů z jedné školy není omezen. Účastníci (studenti a učitelé) mohou být členy pouze jednoho týmu.

 • Podporujeme týmovost, tvůrčí a kreativní myšlení.

 • Sledujeme funkčnost a využití výukového modelu při výuce. Přihlaste se s návrhem, který podpoří vzdělávací proces na Vaší škole.

 • Nebráníme Vám ve využití dostupných spojovacích technik. Nosné a funkční části modelu by měly být zhotoveny převážně 3D tiskem. Výjimkou jsou  vodící prvky, spojovací díly, jako šroubky, matice, hřídelky, magnety nebo případné součásti elektronizace modelu. Čím více je výrobek tvořen díly z 3D tisku, tím lépe. Pro kluzná vedení a spoje doporučujeme použít kombinaci dvou různých druhů plastů.

 • Vítězí nápad, provedení, náročnost, smysluplnost, kvalita a prezentace modelu

Vyhlášení soutěže

Cíl studentské soutěže:

Podpořit výuku v oblasti technického a přírodovědného vzdělávání, týmovou práci a tvůrčí myšlení studentů. Formou soutěže Vám chceme dát možnost porovnat svoje znalosti, tvůrčí a prezentační dovednosti, které prověříte v ostré konkurenci středních škol.

Jak bude soutěž probíhat?

Zaregistrujte se s ideou řešení modelu např. v podobě skicy (.pdf) nebo CAD modelu (.stp). V přihlášce nezapomeňte uvést: název, popis a plánované využití modelu při výuce odborných předmětů na Vaší škole. Podmínkou je vlastní autorství návrhu. Min. dva rozměry modelu musí být větší nebo rovny 100 mm. Do soutěže se nelze hlásit s modely z předchozího ročníku, u nichž nebyla provedena zásadní inovace.

 

 1. V prvním kole vybere odborná porota maximálně 12 návrhů, které postoupí do druhého kola. Všichni zaregistrovaní obdrží do 5 pracovních dnů od ukončení registrace oznámení o výsledku prvního kola. 

 2. Vybrané návrhy mají možnost získat od vyhlašovatele soutěže materiální podporu v podobě 3 kg filamentu.

 3. Vybrané týmy získají časový prostor pro 3D tisk a realizaci svého modelu (min. 50 kalendářních dnů). Přípravu i realizaci doporučujeme dokumentovat a tento záznam využít při prezentaci modelu v druhém soutěžním kole.

 4. V druhém kole bude probíhat veřejná prezentace všech 3D modelů. Pozvánku k veřejné prezentaci dostanou všechny týmy, které byly zaregistrovány do prvního kola soutěže. Možnost porovnávat modely s konkurenčními týmy budou mít nejen studenti, ale i učitelé, kteří s nimi přišli. I oni dostanou možnost se v soutěži porovnat s ostatními vyučujícími, což je může motivovat k dalšímu sebevzdělávání. Druhé kolo se uskuteční na Fakultě strojní Technické univerzity v Liberci.

 5. Během druhého kola bude mít každý tým k dispozici max. 15 minut pro představení týmu a prezentaci soutěžního modelu. Následně bude všem soutěžícím dán prostor pro diskusi s odbornou porotou a účastníky soutěže.

 6. Odborná porota vybere tři nejlepší výukové modely, resp. týmy, o jejichž výsledném umístění rozhodnou ostatní soutěžící. Školy vítězných týmů získají finanční odměnu.
 7. S vítězným týmem bude natočen video-medailonek, který bude mít možnost škola využít k vlastní propagaci.
 8. Všechny modely budou po skončení soutěže vráceny jejich účastníkům, aby mohly být využity při jejich vzdělávacím procesu. Výjimkou je model vítězného týmu, který bude součástí výstavky na FS TUL.

 9. Všechny soutěžní týmy při registraci vyjadřují souhlas s podmínkami soutěže.

Finanční odměny pro vítězné týmy

1. místo 25.000 Kč
2. místo 15.000 Kč
3. místo 10.000 Kč

 

Harmonogram soutěže

Plánujete se účastnit soutěže? Pošlete nám e-mailem (na adresu: lubos.behalek@tul.cz) nezávaznou zprávu, že na svém konceptu pracujete a zvažujete se do soutěže zapojit. Váš zájem nás potěší a my budeme vědět, že bude třeba včas zajistit materiálovou podporu v podobě 3 kg filamentů pro týmy, kteří postoupí do druhého kola a pustí se do vlastního 3D tisku. Děkujeme!

 

Vyhlášení soutěže (1. kola) 16. června 2023
Termín ukončení registrace účastníků (soutěžních týmů) 29. září 2023
Vyhlášení postupujících účastníků do 2. kola do 6. října 2023
Termín konání 2. kola, vyhlášení vítězů 1. prosince 2023

 

Sponzoři:

O prvním ročníku o nás napsali a informovali:

Potřebujete s něčím poradit?

Kontaktujte nás!

Web prvního ročníku soutěže

Příklady návrhů modelů a jejich realizace v prvním ročníku soutěže (2022):

Kontaktní formulář:

Připojte se na Instagramu

img img img img img img