overlay

CEEPUS

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) je středoevropský výměnný univerzitní program zaměřený na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit v zemích střední a jihovýchodní Evropy. Program umožňuje mobility studentů i akademických pracovníků. Fakulta strojní je zapojena do programu CEEPUS od akademického roku 2009/2010.

 

Celkem je fakulta strojní zapojena do 6 sítí v akademickém roce 2024/2025, které byly schváleny v rámci hodnotícícho procesu, přičemž 1 ze sítí obdržela status Umbrella Network.

1/ CIII-RS-0304-17-2425 "Technical Characteristics Researching of Modern Products in Machine Industry with the Purpose of Improvement Their Market Characteristics and Better Placement on the Market."
Seznam partnerů a popis sítě je k dispozci zde.

2/ CIII-RO-0013-20-2425 "Teaching and Research of Environment-oriented Technologies in Manufacturing"
Seznam partnerů a popis sítě je k dispozci zde .

3/ CIII-RS-1012-10-2425 "Building Knowledge and Experience Exchange in CFDg"
Seznam partnerů a popis sítě je k dispozci zde .

4/ CIII-RS-1813-01-2324  "Metrology, quality and environmental aspects in Industry 4.0"

Seznam partnerů a popis sítě je k dispozci zde .

5/ Nová: CIII-RO-0058-17-2425 "DESIGN, IMPLEMENTATION AND USE OF JOINT PROGRAMS REGARDING QUALITY IN MANUFACTURING ENGINEERING IN ACCORDANCE WITH INDUSTRY 4.0"

Seznam partnerů a popis sítě je k dispozci zde .

6/ CIII-PL-1810-02-2425  "NanoFun Network - Knowledge Bridge in NANOtechnology and FUNctional Materials - UMBRELLA NETWORK

Status Umbrella Network neboli náhradník znamená, že síť nedostala žádné stipendijní měsíce. V případě zájmu o měsíce pro vyjíždějící osoby, je nutné svůj záměr projednat s partnery v zahraničí, aby požádali své Národní kanceláře CEEPUS o stipendijní měsíce. V případě zájmu o přijíždějící mobilitu je doporučováno požádat naší národní kancelář o stipendijní měsíce již počátkem října 2023.

Seznam partnerů a popis sítě je k dispozci zde .

Možnost programu CEEPUS pro studenty a zaměstnance FS TUL

Program CEEPUS umožňuje mobility studentů a akademických pracovníků v rámci střední a jihovýchodní Evropy (Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Kosovo, Chorvatsko, Maďarsko, Severní Makedonie, Moldávie, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko

 

Kdo může vyjet?

 • Studenti prezenčního studia (BSP, NMSP, DSP) od ukončeného 2. semestru.
 • Akademičtí pracovníci zaměstnaní na plný úvazek.

Typy aktivit?

Studijní pobyty pro studenty:

 • krátkodobé v délce 1-2 měsíce za účelem přípravy závěrečné práce (bakalářské, diplomové, dizertační) v min. délce 21 dní (STS: Short-Term-Student);
 • semestrální v délce 3-10 měsíců v min. délce 2 měsíců a 16 dní (S: Student);
 • příp. odborné exkurze v délce 3-5 dnů (STE: Short-Term-Excursion);
 • příp. letní školy v délce 6-30 dnů.

Výukové pobyty akademiků:

 • výukové pobyty v délce min. 5 dní až 1 měsíc s povinností odučit 6 hodin během 5 pracovních dní (T: Teacher);
 • příp. pobyty v rámci odborných exkurzí v délce 3-5 dní (T: Teacher);
 • příp. pobyty v rámci letních škol v délce 6-30 dní (T: Teacher);
 • příp. koordinační schůzka s partnery sítě v délce 2-3 dny (T: Teacher).

Lze vyjet opakovaně?

 • Celkový počet výjezdů studentů během bakalářského či magisterského studia nesmí překročit 10 stipendijních měsíců.
 • Počet výjezdů u studentů DSP není omezen.
 • Počet výjezdů akademiků není omezen.

Forma mobility?

 • Fyzická mobilita.
 • NOVĚ do určitých destinací i virtuální forma (online) či hybridní forma (tzv. blended mobilita = kombinace fyzické a online mobility).

Finanční podpora?

 • Stipendia jsou vyplácena v hostitelské zemi po příjezdu. Výše stipendia a podmínky pro jeho vyplacení se v jednotlivých zemích liší. Aktuální výše stipendií na https://www.ceepus.info/content/contact#BA   pod vlajkami jednotlivých zemí. Náklady na cestovné může stipendistům proplatit domovská univerzita.

Jak se přihlásit?

 • Vyplnění on-line přihlášky na http://www.ceepus.info/ buď na vybranou VŠ v rámci existující sítě *, kde je fakulta strojní členem, nebo jako freemover na jakoukoli VŠ v rámci zemí zapojených do programu CEEPUS.

Termíny pro přihlášení?

 • 15. 06. pro výjezd v ZS následujícího akademického roku (v rámci sítě);
 • 31. 10. pro výjezd v LS stávajícího akademického roku (v rámci sítě);
 • 30. 11. pro výjezd v kategorii freemover (většinou jde o přihlášení na výjezdy v LS).

Kontaktní osoba?

Informace o programu

Připojte se na Instagramu

img img img img img img