overlay

Jak studujeme ?

Přehled za letní semestr podává několik zajímavých údajů, které Vás jistě budou zajímat. Není však úplný, protože zpracovává jen výsledky řádného zkušebního období.

 

Nejlepšího průměru dosahuje jako celek V. ročník specializace textilní technologie – 1,890; nejslabší je prozatím ročník III. – 2,772.
Co se týče jednotlivých předmětů, úctyhodných výsledků co do neznalosti látky, bylo dosaženo v Kinematice II. ročník – 3,331; Částech strojů III. ročník – 3,270; Pružnosti II. ročník – 3,231; Matematice I. ročník – 3,190; v Materiálu II. ročník – 3,091.

 

Nejlepší průběh měly předměty v textilní technologii v V. ročníku: Zušlechťování – 1,630; Pletařství – 1,665; Přádelnictví – 1,745; Tkalcovství – 1,975.

V jednotlivých ročnících: v prvních ročnících vykazuje (kromě TV a VP) nejlepší výsledky Strojnické kreslení – 1,906; ve II. ročníku Ruština – 2,361; ve III. ročníku Základy atomové fyziky – 2,365; ve IV. ročníku Organizace a plánování strojírenství – 2,022; v V. ročníku v textilní specializaci Zušlechťování – 1,630; ve specializaci strojírenství technologie Postupy a montáže – 2,030.   

 

Celkový prospěchový průměr na VŠS je v řádném zkouškovém období 2,345.
Pro srovnání uvádíme několik výsledků zimního semestru školního roku 1958/1959: I.
ročník jako celek 2,54; II. ročník 2,39; III. ročník 2,50; IV: ročník 2,24; V. ročník strojírenská technologie 2,34; V. ročník textilní technologie 1,82.
Celkový průměr na VŠS byl 2,305, tedy o něco lepší, než v letním semestru.

                                            

-MO- STROJAŘ Ročník I,. číslo 7-8 (1959)

 

Připojte se na Instagramu

img img img img img img