overlay

Milí čtenáři !

    

     O zpravodaji se mluví na škole již několik let, ale teprve nyní dochází realisaci této myšlenky a dnes dostáváte do rukou jeho první číslo.

    

     Vydavatelem je fakultní výbor Československého svazu mládeže – je to tedy zpravodaj mládeže, ale nechceme se omezovat jen na otázky, které zajímají nás, mladé. Je spousta jiných otázek, které se týkají všech – studentů, učitelů, administrativních zaměstnanců a také o těchto otázkách chceme na stránkách našeho časopisu hovořit. O tom, jaká bude náplň zpravodaje, rozhodnete Vy, čtenáři. Jedině na vás záleží, zda obsah bude zajímavý, zda v každém čísle se dozvíte něco nového, zda si konečně pohovoříme o otázkách, které snad zůstaly dlouho nevyřešeny.

    

     Kdyby měla každé číslo tvořit jen redakční rada, byl by to zpravodaj redakční rady, my však chceme, aby to byl časopis všech. K tomu, aby nám skutečně pomáhal v naší práci je třeba dívat se kolem sebe s otevřenýma očima, všímat si i těch zdánlivě bezvýznamných maličkostí všedního života a potom stačí vzít papír, pero a napsat nám.

    

     Nechceme od nikoho slohové úlohy, stačí nám fakta – ostatní práci přenechte redakční radě. Jestliže však cítíte potřebu vyjádřit své myšlenky literárně, budeme jen rádi.
   

     Chtěli bychom docílit toho, aby každý posluchač, každý zaměstnanec byl dopisovatelem našeho zpravodaje a věříme, že se nám to podaří.
  

    Jakým otázkám chceme věnovat pozornost?

 

    Bude to život na kolejích, v kroužcích, i v ročnících. Budeme vás pravidelně informovat o životě na katedrách, o vědeckovýzkumných pracích, protože je smutné, když budoucí inženýři nejsou seznámeni ani s tím, co se dělá na jejich nejbližších pracovištích a těmi je právě katedra. Chceme, aby studenti vyšších ročníků a nejlepší svazáčtí funkcionáři hovořili o svých zkušenostech.
   

    Otázek je příliš mnoho a nelze je ani všechny vyjmenovat.
  

     A nakonec několik slov o organisaci. Zpravodaj bude vycházet jednou měsíčně kromě hlavních prázdnin, a jestliže nám chcete jen trochu usnadnit práci, nekupujte jednotlivá čísla, ale staňte se předplatiteli.
 

   Těšíme se na vaši spolupráci.
                                                                                                                            

-Redakční rada-            STROJAŘ Ročník I., číslo1-2 (1958)

 

Připojte se na Instagramu

img img img img img img