overlay

Informace pro nastupující prváky

Výuka v akademickém roce 2023/2024 v prezenční formě studia bude zahájena v pondělí 18. září 2023. Bližší informace ke studiu a o rozvrhu na zimní semestr dostanete při zápisu ke studiu.

 

Plánek budov TUL najdete zde.

Zápisy ke studiu na akademický rok 2023/2024

Zápisem ke studiu potvrzujete, že chcete skutečně nastoupit ke studiu programu, pro který jste úspěšně splnili podmínky přijímacího řízení. Dnem zápisu se stáváte studentem vysoké školy. 

 

Zápisy do 1. ročníků bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu pro akademický rok 2023/2024 se uskuteční v učebnách budovy G (Univerzitní náměstí 1410/1, kampus TUL) dle níže uvedeného harmonogramu.

 

Pro studenty 1. ročníku prezenčního bakalářského studia, kteří ještě nestudovali vysokou školu, je povinná imatrikulace (slavnostní akt, kterým je student přijat do akademické obce univerzity). 

Bakalářský studijní program: prezenční forma studia

 • 28. srpna 2023 | 09:00 | učebna G315 | uchazeči, jejichž příjmení začíná A až M
 • 28. srpna 2023 | 12:30 | učebna G315 | uchazeči, jejichž příjmení začíná N až Ž
 • 4. září 2023      | 09:00 | učebna G315 | náhradní termín zápisu, všichni uchazeči

Bakalářský studijní program: kombinovaná forma studia

 • 31. srpna 2023 | 12:30 | učebna G315 | všichni uchazeči
 • 4. září 2023      | 12:30 | učebna G315 | náhradní termín zápisu, všichni uchazeči

Bakalářský studijní program: opakující studenti

 • 7. září 2023 | 12:30 | učebna G315 | všichni uchazeči prezenční i kombinované formy studia

Bakalářský studijní program: pro studenty, kteří úspěšně složili maturitní zkoušku v září

 • 14. září 2023 | 09:00 | učebna F02, budova F | všichni uchazeči prezenční i kombinované formy studia

Navazující magisterský studijní program: 

 • 7. září 2023 | 08:30 | učebna G315 | všichni uchazeči prezenční i kombinované formy studia

Opakovací kurz středoškolské matematiky, geometrie a fyziky

Z předchozích let víme o potížích, které mají mnozí studenti při studiu předmětů matematika, konstruktivní geometrie a fyzika. Týká se to hlavně absolventů středních průmyslových škol a učebních oborů s maturitou, kde se zejména konstruktivní geometrii, ale i matematice a fyzice nevěnuje zpravidla taková pozornost, jako je tomu na gymnáziích.

Vedeni snahou napomoci Vám vytvořit podmínky pro úspěšné absolvování 1. ročníku, Vám nabízíme nepovinný opakovací kurz středoškolské matematiky, geometrie a fyziky.

 

 • Kurz je určen pro nastupující studenty do 1. ročníku bakalářského studia. Kurzy vedou pedagogové z kateder, které na naší fakultě garantují výuku těchto předmětů.
 • Termín: 4.-15. září 2023
 • Informace o kurzu, možnosti ubytování a přihláška.
 • Zahajovací schůzka ke kurzu pro uchazeče FS proběhne v pondělí 4. 9. 2023 od 10:30 v areálu TUL, budova F, učebna F12.

 

 

Adaptační víkend (seznamovák) pro 1. ročníky FS TUL

Cílem adaptačního kurzu není jen seznámení nových studentů na začátku studia, ale především nastartování procesů potřebných pro zdravé fungování skupiny. Považujeme za prospěšné, aby studenti byli schopni spolu komunikovat napříč budoucími studijními skupinami. Během pobytu, při kterém Vám chceme usnadnit nástup na naší fakultu, se seznámíte s každodenním děním na univerzitě z pohledu našich starších studentů a víkend si zpestříme sportovními aktivitami, které budou voleny dle aktuálního počasí a zájmu většiny - lehká turistika, lanový park, koloběžky, bobová dráha, kiting aj. Těšíme se na setkání s Vámi.

 

Ubytování na kolejích

Žádosti si budou studenti 1. ročníků podávat elektronicky v termínu 1.7.2023-24.8.2023. 

Bližší informace zde:

https://koleje.tul.cz/?a=2023-04-25-11-54-03-informace-o-ubytovani-prvnich-rocniku-bakalarskeho-a-prvniho-rocniku-magisterskeho-studia-ucitelstvi-pro-1-stupen-zs.html

V platnosti zůstává ceník ubytování pro studenty z 1.11.2022 -  https://koleje.tul.cz/index.php?a=2022-10-20-14-47-48-cenik-ubytovani-pro-studenty-na-kolejich-tul-platny-od-1112022.html

 

 

Identifikační průkaz studenta (ISIC, karta s čipem, karta bez čipu)

Jako studenti obdržíte identifikační průkaz studenta. Zvolit si můžete jeden ze tří typů:

 • kartu ISIC (s čipem) - 350 Kč (platba online přes vaši e-přihlášku) - pouze prezenční forma studia
 • kartu s čipem - umožňuje čerpat služby TUL spojené s čipovými kartami (přístup do budov, stravování v menzách, platbu za zboží, apod.) - 140 Kč (platba na zápise ke studiu)
 • kartu bez čipu - slouží pouze k identifikaci - zdarma

Podrobnější informace k jednotlivým typům karet naleznete zde.

 

Imatrikulace nových studentů bakalářského studia

Imatrikulace je slavnostní akt, během něhož jsou studenti přijati do akademické obce univerzity. Při imatrikulaci skládají nastupující studenti slavnostní imatrikulační slib, jehož obsahem je plnění povinností a závazků vůči fakultě i univerzitě, ale také závazek, že i v budoucnu po dostudování se bude jednání absolventa řídit etickými principy. Studenti během ceremonie předstoupí před přítomné akademické funkcionáře, vysloví slib a převezmou imatrikulační list.

 

    

 

 • Imatrikulace studentů 1. ročníku bakalářského prezenčního studia se koná 
 • Všichni studenti se dostaví ve společenském oděvu 30 minut před zahájením obřadu.
 • Na tento den vyhlašuje děkan fakulty strojní děkanské volno pro 1. ročníky bakalářského studia.

Fotogalerie adaptačního kurzu fakulty strojní:

Připojte se na Instagramu

img img img img img img