overlay

Informace pro nastupující prváky

Výuka v akademickém roce 2022/2023 v prezenční formě studia bude zahájena v pondělí 26. září 2022. Bližší informace ke studiu a o rozvrhu na zimní semestr dostanete při zápisu ke studiu.

Zápisy ke studiu na akademický rok 2022/2023

Zápisem ke studiu potvrzujete, že chcete skutečně nastoupit ke studiu programu, pro který jste úspěšně splnili podmínky přijímacího řízení. Dnem zápisu se stáváte studentem vysoké školy. 

 

Zápisy do 1. ročníků bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu pro akademický rok 2022/2023 se uskuteční v učebnách budovy G (Univerzitní náměstí 1410/1, kampus TUL) dle níže uvedeného harmonogramu.

 

Pro studenty 1. ročníku prezenčního bakalářského studia, kteří ještě nestudovali vysokou školu, je povinná imatrikulace (slavnostní akt, kterým je student přijat do akademické obce univerzity). 

Bakalářský studijní program: prezenční forma studia

 • 2. září 2022 | 09:00 | učebna G315 | uchazeči, jejichž příjmení začíná A až M
 • 2. září 2022 | 12:30 | učebna G315 | uchazeči, jejichž příjmení začíná N až Ž
 • 9. září 2022 | 09:00 | učebna G312 | náhradní termín zápisu, všichni uchazeči

Bakalářský studijní program: kombinovaná forma studia

 •   7. září 2022 | 12:30 | učebna G315 | všichni uchazeči
 • 12. září 2022 | 12:30 | učebna G314 | náhradní termín zápisu, všichni uchazeči

Bakalářský studijní program: opakující studenti

 • 15. září 2022 | 12:30 | učebna G314 | všichni uchazeči prezenční i kombinované formy studia

Bakalářský studijní program: pro studenty, kteří úspěšně složili maturitní zkoušku v září

 • 22. září 2022 | 09:00 | učebna G312 | všichni uchazeči prezenční i kombinované formy studia

Navazující magisterský studijní program: 

 • 12. září 2022 | 09:00 | učebna G314 | všichni uchazeči prezenční i kombinované formy studia

Opakovací kurz středoškolské matematiky, geometrie a fyziky

Z předchozích let víme o potížích, které mají mnozí studenti při studiu předmětů matematika, konstruktivní geometrie a fyzika. Týká se to hlavně absolventů středních průmyslových škol a učebních oborů s maturitou, kde se zejména konstruktivní geometrii, ale i matematice a fyzice nevěnuje zpravidla taková pozornost, jako je tomu na gymnáziích.

Vedeni snahou napomoci Vám vytvořit podmínky pro úspěšné absolvování 1. ročníku, Vám nabízíme nepovinný opakovací kurz středoškolské matematiky, geometrie a fyziky.

 

 

Uzávěrka přihlášek a platby kurzovného je v pátek 19. 8. 2022.

Adaptační víkend (seznamovák) pro 1. ročníky FS TUL

Cílem adaptačního kurzu není jen seznámení nových studentů na začátku studia, ale především nastartování procesů potřebných pro zdravé fungování skupiny. Považujeme za prospěšné, aby studenti byli schopni spolu komunikovat napříč budoucími studijními skupinami. Během pobytu, při kterém Vám chceme usnadnit nástup na naší fakultu, se seznámíte s každodenním děním na univerzitě z pohledu našich starších studentů a víkend si zpestříme sportovními aktivitami, které budou voleny dle aktuálního počasí a zájmu většiny - lehká turistika, lanový park, koloběžky, bobová dráha, kiting aj. Těšíme se na setkání s Vámi.

 • Adaptační kurz je dobrovolný.
 • Termín: 9. až 11. září 2022.
 • Ubytování: Janov nad Nisou – pension Artur
 • Podrobné informace zde.
 • Přihláška na FB zde.

V případě úspěšného absolvování zimního semestru Vám zpětně (formou mimořádného stipendia) uhradíme náklady na kurz ve výši 75 % kurzovného. Podporujeme cílevědomé studenty.

Ubytování na kolejích

Žádosti o ubytování na kolejích TUL se podávají elektronicky.
Informace o podávání žádostí o ubytování pro studenty nastupující do 1. ročníku bakalářského studia naleznete zde.

 

Na kolejích TUL je stanoveno denní kolejné, výše kolejného je tedy proměnlivá dle počtu dní v měsíci. Kolejné se hradí zpětně, do 15. dne následujícího měsíce. Ceník ubytování a podrobné informace k platbám kolejného naleznete na internetové adrese Kolejí a menz (KaM) TUL v sekci úřední deska.

Identifikační průkaz studenta (ISIC, karta s čipem, karta bez čipu)

Jako studenti obdržíte identifikační průkaz studenta. Žádost se podává při zápisu ke studiu nebo na studijním oddělení. Zvolit si můžete jeden ze tří typů:

 • kartu ISIC (s čipem),
 • kartu s čipem - umožňuje čerpat služby TUL spojené s čipovými kartami (přístup do budov, stravování v menzách, platbu za zboží, tisk apod.),
 • kartu bez čipu - slouží pouze k identifikaci.

Podrobnější informace k jednotlivým typům karet naleznete zde.

 

Imatrikulace nových studentů bakalářského studia

Imatrikulace je slavnostní akt, během něhož jsou studenti přijati do akademické obce univerzity. Při imatrikulaci skládají nastupující studenti slavnostní imatrikulační slib, jehož obsahem je plnění povinností a závazků vůči fakultě i univerzitě, ale také závazek, že i v budoucnu po dostudování se bude jednání absolventa řídit etickými principy. Studenti během ceremonie předstoupí před přítomné akademické funkcionáře, vysloví slib a převezmou imatrikulační list.

 

    

 

 • Imatrikulace studentů 1. ročníku bakalářského prezenčního studia se koná 23. září 2022 od 9:00 v aule budovy G (Univerzitní náměstí 1410/1).
 • Všichni studenti se dostaví ve společenském oděvu 30 minut před zahájením obřadu.
 • Na tento den vyhlašuje děkan fakulty strojní děkanské volno pro 1. ročníky bakalářského studia.

Fotogalerie adaptačního kurzu fakulty strojní:

Připojte se na Facebooku

Děkujeme našim kolegům učitelům za jejich... U příležitosti oslav 7️⃣0️⃣ let založení naší... Univerzitní tým studentské formule FS TUL... Rádi byste následovali úspěšné startupisty z... Pozvánka na dvě zajímavá témata disertačních... Liberecká strojárna je v TOP5 fakult...